بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 623

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_1584

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که میتواند موجب جلب سرمایه، انتقال فنآوری، آموزش نیروی انسانی، مدیریت علمی و در نهایت دریچهای به سوی توسعه اقتصادی شود. به همین علت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سعی در رهایی از توسعهنیافتگی از طریق ایجاد مناطق آزاد داشتهاند . سرمایهگذاری بخش بزرگی از مخارج کل را شامل میشود و اثر قابل توجهی بر تقاضا دارد. از سوی دیگر سرمایهگذاری نقش مهمی بر عرضه و تولید دارد زیرا بیانگر افزایش موجودی سرمایه و به سبب آن افزایش تولید است. مناطق آزاد میتوانند به عنوان عامل و راهبردی مناسب در جهت سرمایه گذاری، رشد و پیشرفت در کشور نقش بازی کنند. هدف از این تحقیق بررسی نقش این مناطق در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی است که به روش تحلیلی مروری صورت میگیرد. - نتایج حاکی از آن است که معرفی پتانسیلهای مناطق آزاد از طریق تفکر سیستماتیک و شناساندن این قابلیتها سبب توسعه سرمایه گذاریها میشود.

نویسندگان

رویا آل عمران

استادیار و عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران.

نازلی رزمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران.