بررسی و اولویتبندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شهرداری ها (مورد مطالعه شهرداری های چالوس، نوشهر ، تنکابن)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,201

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMAOEFC01_007

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1393

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان شهرداری های چالوس و نوشهر و تنکابن انجام شده است. این عوامل در قالب هفت متغیر مدل اچیو یعنی توانایی، درک روشن و واضح از شغل، حمایت سازمانی،انگیزش، بازخورد مستمر، اعتبار و محیط بعنوان عوامل موثر در بهرهوری کارکنان مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه کارکنان شهرداری های چالوس و نوشهرو تنکابن 517 نفر و تعداد نمونه این پژوهش 220 نفر می باشد در این پژوهش از نمونه گیری به روش تصادفی ساده و ابرازگردآوری اطلاعات پرسشنامه بهره گرفته شد به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه از نظر اساتید راهنما و مشاور استفاده شده و برای ارزیابی پایایی آلفای کرونباخ محاسبه گردید که0/87شد که تعداد 208 نفر از کارکنان پرسشنامه تکمیل نموده اند جهت آزمون سوالات و بدست آوردن نتایج از آزمونهایtاستیودنت، فریدمن و تحلیل واریانس و نرم افزار آماری SPSS18 استفاده شده است. با توجه به یافته های تحقیق ارتباط معنی داری بین عوامل موثر (توانایی، درک روشن و واضح از شغل، حمایت، انگیزش، بازخورد مستمر و محیط) و بهره وری نیروی انسانی کارکنان شهرداری وجود دارد و فقط عامل اعتبار در بهره وریکارکنان تاثیر نداشته است. و اولویت هر یک از این عوامل به این ترتیب بوده است: 1)توانایی 2)حمایت 3)انگیزش 4) درک روشن و واضح از شغل 5) باز خورد مستمر 6)محیط 7) اعتبار

کلیدواژه ها:

بهره وری ، کارکنان شهرداری های نوشهر و تنکابن ، مدل اچیو ، توانایی ، حمایت

نویسندگان

محمدرضا پورعلی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

داوود کیاکجوری

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

جواد وریج کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – تحول گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :