بررسی شاخص های رشد و مقاومت لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده از روتیفر (Brachionus Plicstilis) غنی شده با پروبیوتیک

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,025

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFAAI01_003

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1393

چکیده مقاله:

این مطالعه در جهت تعیین اثرات پودر پروبیوتیک لاکتوباسیلوی بر معیارهای رشد، نرخ بقاء و همچنین مقاومت لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در برابر استرس های شوری و فرمالین واقع در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان انجام پذیرفت. در این تحقیق لاروهای میگوی سفید غربی در 9 سطل پلاستیکی 20 لیتری با تراکم 50 عدد در لیتر ذخیره سازی، و از مرحله مایسیس 1 الی پست لارو 5 طی 3 تیمار همراه با 3 تکرار شامل یک تیمار شاهد یا C (بدون دریافت پودر پروبیوتیک) و 2 تیمار آزمایش به نام های A (دارای روتیفر غنی شده با پروبیوتیک) و B (دارای روتیفر غنی شده با پروبیوتیک به همراه پودر پروبیوتیک حل شده در آب) به صورت 6 وعده در روز تغذیه و مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان دوره لاروهای میگو بیومتری شده و توسط تنش های شوری و فرمالین آزمایش گردیدند. نتایج نشان داد که باکتری های پروبیوتیکی بکاررفته بر روی پارامترهای رشد، بازماندگی و مقاومت میگوها تاثیرات مثبت و معنی داری گذاشتند (P<0.05)، به گونه ای که میزان رشد و درصد بازماندگی میگوهای تغذیه شده در تیمارهای A و B به طور معنی دار در مقایسه با تیمار شاهد (C) بیشتر بود (P<0.05). نتایج به دست آمده در تست های استرس نیز حاکی از آن بود که تیمارهای حاوی پروبیوتیک (A و B) به طور معنی دار درصد بازماندگی بیشتری در تنش های شوری و فرمالین نسبت به تیمار شاهد داشتند (P<0.05). بالاتری میزان رشد، بازماندگی و مقاومت در میگوهای تیمار B مشاهده شد که با تیمار A از لحاظ آماری هیچ گونه تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05). از این تحقیق چنین استنباط می شود که استفاده از پودر پروبیوتیک می تواند بر میزان رشد، نرخ بقا و مقاومت مراحل لاروی و پست لاروی میگوی سفید غربی تاثیر مثبت داشته باشد.

نویسندگان

نسیم نجمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، گروه شیلات، بندرعباس، ایران

مازیار یحیوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، گروه شیلات، بندرعباس، ایران

فلورا محمدی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، گروه شیلات، بندرعباس، ایران

حجت اله فروغی فرد

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، ایران