بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استانایلام

سال انتشار:

1392

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

1,946

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMM01_0395

تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1393

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری سازمانهای دولتی شهر ایلام میباشد. این تحقیق برحسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوع همبستگی است . برای جمع آوری دادههای آن ، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی سازمانهای دولتی در شهر ایلام می باشد که برابر600 نفر است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است که برابر 234نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار Spss و آمار استنباطی استفاده شده است. که برای تحلیل آمار استنباطی از آزمونهایی نظیر T-Test ، ضریب همبستگی پیرسونو تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد، از دیدگاه کارکنان تمام مؤلفه های کیفیت زندگی کاری به جز فضای کلی زندگی بامیزان مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی دار و مستقیمی داشت به این معنی که هرچه میزان کیفیت زندگی کارکنان بهتر باشد، مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی شهر ایلام به طرف مثبت سیر میکند. مهمترین متغیرهای اثرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتری،پرداخت منصفانه حقوق ومزایا، میزان قانونگرایی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری هستند.

نویسندگان

صادق فیض الهی

عضو هیات علمی گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهران

بهزاد لطیفیان

عضو هیات علمی گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهران

یوسف فیض الهی

حسابرس دیوان محاسبات استان ایلام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • الهی، شعبان و حیدری، بهمن (1387)، مدیریت ارتباط با مشتری، ...
 • اخوان، پیمان و حیدری، صفاناز (1388)، مدیریت دانش مشتری، رویکردی ...
 • میرکمالی، محمد و نارنچی ثانی، فاطمه، (1387)، بررسی رابطه کیفیت ...
 • مهرابی، حمید، (1387)، رائه مدلی جهت ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط ...
 • یاوری، یوسف و همکاران، (1388)، مقایسه کیفیت زندگی کاری و ...
 • Adebanjio, D.& Kehoe, D. (2001), An eveluation of factors influencing ...
 • Akdere, Mesut (2006): Improving Quality Work- Life Inplications for Human ...
 • Andrade, S (2003). Using Customer Relationship Management Strategies, Applied Clinical ...
 • Beaudoin LE, Edger L.Hassle (2003): Their importance to nurses quality ...
 • chen, I..& Popovch, K. (2003), Understanding customer relationship management journal. ...
 • Cole DC, Robson LS, Lemieux- charles L.M Guire W. (2005): ...