تحلیل تونل های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن رفتار نرم کرنشی درناحیه ی پلاستیک

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 926

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله تونل های زیر سطح آب زیرزمینی در شرایط تقارن محوری و کرنش صفحه ای بررسی و با استفاده از روش عددی تفاضل محدود، روشی نوین برای محاسبه ی توزیع فشار آب حفره ای، تنش و کرنشدر اطراف تونل دایروی حفر شده در سنگ پیشنهاد شده است. در این روش، توده سنگ اطراف تونل به صورت الاستوپلاستیک با مدل نرم کرنشی در نظر گرفته شده است. با توسعه ی مدل های پیشین در مدل جدید ارایهشده، تاثیرات نمو کرنش الاستیک در ناحیه ی پلاستیک و زاویه ی اتساع توده سنگ نیز لحاظ شده است. علاوه بر این موارد، جریان تراوش و نفوذپذیری ثانویه ی توده سنگ به سبب وجود کوپل هیدرومکانیکی درناحیه ی پلاستیک نیز در نظر گرفته شده است. این مدل، توزیع فشار آب حفره ای در ناحیه ی الاستیک در تمام جهات اطراف تونل را به صورت دقیق تری نسبت سایر مدل ها محاسبه می کند. از آنجایی که معادلات حاکم، حل بسته نخواهد داشت، برنامه ای کامپیوتری بر مبنای این مدل، نوشته شده و دقت و کاربرد عملی آن با چندین مثال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده تاثیرات زاویه ی اتساع، نمو کرنشالاستیک در ناحیه ی پلاستیک و شرایط آب زیرزمینی را به خوبی نشان می دهند

کلیدواژه ها:

تونل/ آب زیرزمینی/ رفتار نرم کرنشی/ فشار آب حفره ای/ تراوش

نویسندگان

احمد فهیمی فر

استاد؛ دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حامد قدمی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران؛ گرایش ژئوتکنیک؛ دانشگاه تفرش؛ کارشناس شرکت آب منطقه ای البرز

مسعود احمدوند

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران؛ گرایش ژئوتکنیک؛ دانشگاه تفرش؛ کارشناس شرکت مهندسی مشاور طاها

آروین عبدالمالکی

دانشجوی دکترای تخصصی؛ دانشکده ی مهندسی عمران؛ دانشگاه تبریز