آقای مهندس حامد قدمی

Engineer hamed ghadami

دانشجوی دکتری مهندس عمران ژئوتکنیک، دستیار امور عمرانی استانداری البرز

Researcher ID: (9098)

17
3
4
3
4
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

  • پسا دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک 1393-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک 1388-1390
  • کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه علم و صنعت ایران1382-1387
  • دکتری حرفه ای مهندسی عمران، ژئوتکنیک

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در دانشگاه پیام نور استان البرز (1392-1394)
  • سابقه کار صنعتی در شرکت آب منطقه ای البرز (1391-1394)
  • سابقه کار صنعتی در شرکت آب و فاضلاب البرز (1395-1396)