ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,092

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-3_003

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

ترکهای پوست سوسماری یا ترکهای خستگی از مهم ترین خرابیهای موجود در لایه رویه روسازیها، از جمله روسازی متخلخل هستند. در این راستا، ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل میتواند کمک شایانی به افزایشکیفیت راهها به ویژه از طریق زمان بندی صحیح عملیات ترمیم و نگهداری کند. در این پژوهش سعی شده است مدلی آماری بر مبنای نتایج حاصل از ساخت نمونه های آزمایشگاهی ارایه شود. نمونه ها به صورت تیرهایی از جنسآسفالت متخلخل با درصد فضای خالی حدود 18 % ساخته شدند. پس از آماده سازی، نمونه ها در دستگاه تست خستگی چهارنقطه ای، آزمایش شده و منحنی سختی بر حسب تعداد س کیل بارگذاری به دست آمدند. به دلیل اینکه آزمایشبه روش کرنش ثابت انجام شد، رسیدن به 50 % سختی اولیه، معیار خرابی در نظر گرفته شد. با توجه به آزمایشهایصور تگرفته و با استفاده از رگرسیون خطی لگاریتمی نتایج، مدل پی شبینی عمر خستگی آسفالت متخلخل با استفاده از قیر اصلاح شده با پلیمر SBS با رو کیرد پدیده شناختی تجربی ارایه شد. ضرایب همبستگی قابل قبول نتیجه شده از رگرسیون، حکایت از دقت مناسب مدل پیشنهادی دارد.

کلیدواژه ها:

آسفالت متخلخل ، قیر اصلاح شده با پلیمر SBS ، آزمایش خمشی 4 نقطه ای ، عمر خستگی ، مدل پیش بینی پدیده شناختی تجربی

نویسندگان

حسن زیاری

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مجید شادمان بحارینه

مسئول مکاتبات ، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران