امکان سنجی آزمایشگاهی استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,295

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-1_006

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

امروزه به دلایل زیست محیطی، بازیافت مواد زاید و استفاده مجدد آنها مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. خرده های آسفالت بازیافتی ) 1RAP ( نوعی مواد زائد اند که ممکن است اثرات نامطلوبی برمحیط اطراف خود داشته باشند. با توجه به خواصی که از این مصالح گزارش شده است، تا کنون راهکارهای گوناگونی برای استفاده مجدد این مصالح ارایه شده است. یکی از کاربردهایی که به تازگی مورد توجه قرارگرفته استفاده از این مصالح ) RAP ( در مخلوط های سیمانی از جمله بتن است. این در حالی است که مصالح خرده آسفالت بازیافتی به طور متداول در جاده ها و راهها یافت شده و از این رو مطلوب است که بتوانآنها را در مخلوطهای متداول مورد استفاده در ساخت روسازی راهها استفاده کرد. از این روی بتن غلتکی که مخلوطی بتنی و دارای شرایطی منحصر به فرد از جهت سادگی اجرا و کم هزینه بودن است به عنوانمخلوط پایه انتخاب شد. در این تحقیق جایگزینی سنگدانه های خرده آسفالت بازیافتی به عنوان بخشی از سنگدانه مخلوط بتن غلتکی در سه حالت - 1 جایگزینی در ریزدانه و درشت دانه - 2 جایگزینی فقط در ریزدانه 3- جایزگزینی فقط در درشت دانه، و با درصد های 40،20،10،0 و 80 صورت پذیرفت . نتایج آزمایشها نشان دادکه استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان بخشی از سنگدانه بتن غلتکی روسازی تاثیری بر روانی، تراکم پذیری، مقادیر سیمان و آب مخلوط نداشته است، اما مقاومت فشاری با افزایش هرچه بیشتر درصد استفاده از خرده آسفالت بازیافتی کاهش می یابد

نویسندگان

محمد کریمی گوغری

مسئول مکاتبات، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ابوالفضل حسنی

استاد ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

امین احمدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حمزه عرب عامری

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران