ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 863

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

امروزه تجارت جهانی در بخش حمل و نقل کانتینری رشد و پیشرفت عظیمی داشته است. در این مقاله، مساله زمان بندی جرثقیلهای محوطه بین بلوکهای مختلف در یک ترمینال کانتینری مورد مطالعه قرار می گیرد.اهداف این مطالعه، کمینه کردن مدت زمان جابجایی جرثقیلهای محوطه در بین بلوکها و حجم کاری باقی مانده در بلوکها در دوره های زمانی مختلف است. بنابراین، در این پژوهش، مساله زمان بندی جرثقیل محوطهبه صورت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ) MIP ( فرموله می شود. این مدل می تواند جفت بلوکهایی را که جرثقیلهای محوطه در هر دوره زمانی بین آنها جابجا می شوند، تعیین کند. سپس مدل در نرم افزار لینگوکدنویسی شده و با استفاده از روش شاخه و کران حل می شود. نتایج محاسباتی حاصل از حل مدل، توالی جابجایی جرثقیلها در هر دوره بین بلوکها را تعیین می کند، به طوری که کمینه زمان جابجایی برای جرثقیلهای محوطه و کمینه حجم کاری در هر دوره زمانی در هر بلوک به دست آید. همچنین نتایج حاصله نشانگر آن است که الگوریتم توسعه داده شده از کارآیی لازم برخوردار است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن جوانشیر

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

مرجان السادات فاطمی قمی

مسئول مکاتبات، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

سیدمحمدتقی فاطمی قمی

استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران