تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 821

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

با هدف تحلیل آماری ویژگی های یخبندان در زاگرس مرکزی با تاکید بر منطقه لرستان و چهارمحال و بختیاری، داده های دمای حداقل روزانه 14 ایستگاه هواشناسی ) سینوپتیک و کلیماتولوژی( در منطقهمورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این داده ها تاریخ زودترین و دیرترین شروع و خاتمه یخبندان و طول دوره یخبندان محاسبه شد. نتایج پردازش نشان م یدهد که یخبندان در شمال غرب لرستان و شمال شرقچهارمحال و بختیاری زودتر از بقیه نقاط شروع و در شمال و شمال شرق چهارمحال و بختیاری و شمال غرب و شرق لرستان دیرتر خاتمه می یابد. طول دوره یخبندان نیز در این مناطق بیشتر از سایر نقاط می باشد.علی رغم اینکه تاریخ شروع اولین یخبندان در شمال استان لرستان با شرق استان چهار محال و بختیاری همزمان است ولی خاتمه یخبندان در شرق چهار محال و بختیاری دیرتر از شمال استان لرستان می باشد.مناطق شمالی و شرقی چهارمحال و بختیاری نیز از فراوانی بالای تداوم روزهای با شدت یخبندان بین صفر تا 10 - درجه سلسیوس نسبت به سایر نقاط برخوردارند. مناطق دارای بیشترین فراوانی تداوم یخبندان یک، دو و هفت روز به بالا در شمال غرب لرستان، شمال و شمال شرق چهارمحال و بختیاری می باشد. علاوه بر آن نتایج نشان م یدهند که تغییر پذیری تاریخ شروع یخبندان به طور قابل ملاحظه ای از تاریخ خاتمه آن بیشتر است. بیشترین ریسک و عدم اعتماد به تاریخ میانگین شروع اولین یخبندان در ایستگاه های شهر کرد، بروجن، عدل دزک، امام قیس و خرم آباد می باشد. لذا لازم است احداث شبکه ایستگاه های هواشناسی در مناطق کوهستانی شمالغرب و شرق لرستان و شمال، شمال شرق و شرق چهارمحال و بختیاری در اولویتقرار گیرند.

کلیدواژه ها:

یخبندان جاده ای ، فراوانی و شدت یخبندان ، لرستان و چهارمحال و بختیاری ، تحلیل آماری یخبندان

نویسندگان

حمیده دالایی

کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و کارشناس ارشد سازمان هواشناسی ک شور

بهلول علیجانی

استاد اقلیمشناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه تربیت معلم تهران

محمود احمدی

استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری