پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمکFRP

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 960

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

پ لها به لحاظ رفتار و پاسخ ساز های در مقایسه با ساز ههای معمولی در موقعیت ویژ های قرار دارند. با توجه به آنکه درجه نامعینی پلها به نسبت ساختما نها بسیار کمتر میباشد، شکست یک ستون میتواند منجر به خرابیکل سیستم سازه گردد. با توجه به آنکه پل به عنوان یک شریان حیاتی در صنعت حمل ونقل مطرح میباشد ، فراهم آوردن امنیت لرزهای کافی برای آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. ستون بتن آرمه پل در اثر بارهای لرزهای سه مد اصلی شکست شامل: شکست برشی ، شکست خمشی و شکست وصله اتصال را تجربه مینماید. استفاده از کامپوزی تهاFRP به صورت دورپیچ به عنوان یکی از تکنیکهای مقاوم سازی ستونهای بتن آرمه پلها در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. سختی و مقاومت مشخصه بالا، عمر مفید زیاد، مقاومت زیاد در برابر خوردگی و خصوصیات حرارتی قابل کنترل از امتیازات مهم کامپوزیتهای FRP برمصالح معمول میباشد. در این مقاله یک مدل مقاومت فشاری برای بتن محصور شده و دورپیچ شده توسطFRP معرفی شده که در واقع توسعهای از تئوری مقاومت موهر میباشد؛ این مدل، تنش فشاری محصور شده را به تنش محصور کنندگی مربوط مینماید. در فرم کلی این مدل نیازمند اطلاعاتی درباره مقاومت فشاری تک محوری مقاومت کششی تک محوره یک عددn مرتبط با شکل پوش موهر حالات مقاومت نهایی میباشد. یک مدل سهمی درجه دو که به صورت عددی بسط داده شده برای استفاده در بتن محصور شده با FRP توسط نویسندگان پیشنهاد شده است. صحت معادله پیشنهاد ی با استفاده از آزمایشات موجود نمون ههای بتنی محصور شده به کمک دورپیچFRP مورد تایید قرار گرفته است. در انته ا، یک مثال کاربردی برای تقویت ستون بتن آرمه پل نیز آورده شده است.

کلیدواژه ها:

پل بتن آرمه ، دورپیچ FRP/محصور شدگی ، پوش مقاومت نهایی موهر ، تقویت

نویسندگان

علی خیرالدین

دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

حسین نادرپور

دانشجوی دکتری سازه، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

سیدروح الله حسینی واعظ

دانشجوی دکتری سازه، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران