پذیرش تبلیغ اینترنتی، در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 561

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRIMC09_063

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393

چکیده مقاله:

این مطالعه بمنظور یافتن بینش های عمیقی در خصوص پذیرش تبلیغ اینترنتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران تدوین شده است. روندهای منفی اخیر در خصوص عدم توان رقابتی بنگاه های زودبازده از یک سوی، و مزایای تبلیغ اینترنتی از سوی دیگر، این مطالعه را بر آن داشت تا تأثیر گذارترنی عوامل شکل دهنده مفهوم پذیرش تبلیغ اینترنتی را شناسایی نماید. از این روی، این مطالعه یک مدل نظری جامع بنیان نهاده است که پذیرش تبلیغ اینترنتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط را توضیح می دد. در این مطالعه با توجه به تحلیل محتوای صورت گرفته از بیش از 50 پژوهش قبلی، هفت سازه مکنون، آزانس های تعاملی، ناشران اینترنتی، کسب و کارهای کوچک و متوسط، دولت، توسعه تجارت الکترونیکی، و مخاطبان مورد آزمون قرار گرفتند. مشخص شد که این سازه ها بخوبی پذیرش تبلیغ اینترنتی را توضیح می دهند. سازه کسب و کارهای کوچک و متوسط بعنوان مهمترین عامل در پذیرش بلیغ اینترنتی شناخته شد.

کلیدواژه ها:

پذیرش تبلیغ اینترنتی ، اینترنت ، و کسب و کارهای کوچک و متوسط

نویسندگان

مهدی بهبودی

مربی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

فهیمه احدی

عضو مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

فاطمه قادری ورکانی

عضو مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین