ارزیابی جایگاه منطقه جنوب غرب آسیا در نظره های ژئوپلیتیکی دوره پساجنگ سرد

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,379

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GSWA01_005

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1392

چکیده مقاله:

منطقه ژئوپلیتیکی یک فضای جغرافیایی وسیع و متجانس در مقیاس فراملی و فروجهانی است که از پویایی ژئوپلیتیکی خاص بخروردار می باشد به عبارتی آن دارای ساختار بهم پیوسته ای متشکل از قلمروهای مرزها، حاکمیت ها و کشورها بازیگران) مختلفی با انگیزه های همسو و گاها متضاد است یکی از راه های درک میزان اهمیت یک منطقه ژئوپلیتیکی، بررسی و ارزیابی جایگاه آن منطقه در نظریه های ژئوپلیتیکی در ادوار ژئوپلیتیکی است. بر این اساس در این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته سعی شده است جایگاه منطقه جنوب غرب آسیا در نظریه های ژئوپلیتیکی دوره بسا جنگ سرد مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس یافته های مقاله، منطقه جنوب غرب آسیبا به دلیل دربرگرفتن هسته مرکزی جهان اسلامی در نظریه های پایان تاریخ فوکویاما، منظومه های شش گانه قدرت برژینسکی و برخورد تمدن های هانتینگتون از اهمیت ویژ] ای برخوردار است. همچنین این منطقه به دلیل دسترس به آبراهه ها و تنگه های استراتژیک (بسفر داردانل، هرمز، باب المندب) و برخورداری از منابع عظیم انرژی نفت و گاز (واقع شدن در منطقه بیصی استراتژیک ذخایر انرژی) هارتلند حافظ نیا، هارتلند فعلی و این منطقه منطق بوده و نیز در نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان حافظ نیا، قسمتی ازاین منطقه در منظومه با حلقه نانو و قسمت اعظم آن در بخش پیرامونی منظومه با حلقه شانگهای قرار می گیرد که به دلیل هویت جغرافیایی آسیایی، به طور طبیعی دارای گراش به سمت بخش مرکزی این حلقه بوده و به دلیل موقعیت و ظرفیت های ژئوپلیتیکی به ویژه انرژی های فسیلی در حوزه کنش سایر منظومه ها به ویژ] حلقه و منظومه غربی خود یعنی اروپا و نیز منطقه جنوب آسیا قرار دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

یاشار ذکی

استادیار جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران

حسن رحیمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی