بررسی پتانسیل جزر و مدی خلیج فارس و دریای عمان

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,978

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_178

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

انرژی جزر و مدی از افت و خیز طبیعی آبهای جزر و مدی ساحلی حاصل می شود که عمدتا در اثر برهمکنش میدانهای گرانش ماه و خورشید با میـدان گـرانش زمـین بوجود می آید . انرژی جزر و مدی یک منبع تجدیدپذیر تولید الکتریسیته است که معایب سوختهای فسیلی نظیر انتشار گازهای مض ر، گرم شدن کـره زمـین، بـاران هـای اسیدی و ... را به همراه ندارد . در این مطالعه ابتدا توسط آنالیز فوریه ) ) FFT ، نوسانات آب دریا در سواحل جنوبی ایران مورد آنالیز قرار گرفته و میزان خالص نوسـانات جزر و مدی در شش ایستگاه ساحلی تعیین شده است سپس توان جزر و مدی مربوط به هر یک از این ایستگاهها محاسبه شده است . نتایج حاصـل از ایـن مطالعـه مـی تواند در مطالعات اولیه احداث نیروگاههای جزر و مدی در جنوب ایران مورد توجه قرار بگیرد .

نویسندگان

محمدرضا خلیل آبادی

پژوهشکده هیدروفیزیک، مجتمع علوم و فناوری هوا - دریا

امیدعلی سلطانی

پژوهشکده هیدروفیزیک، مجتمع علوم و فناوری هوا - دریا

علی اکبر بیدختی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،