تعیین گسل مسبب زمینلرزه 11 فروردین ماه 1385 چالان چولان دشت سیلاخور استان لرستان

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,439

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_177

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

زمینلرزه 11 فروردین ماه 1385 چالان چولان دشت سیلاخور با بزرگای ) IGTU ) (Mn=6) 6 و بزرگای 6/1 در مقیاس امواج محلی ) ) IIEES ) ( Ml=6.1 ، بزرگای گشتاوری ) Harvard & NEIC ) ( Mw=6.1 ) 6/1 ، ساعت 01:17:52 به وقت بین المللی 04:47:52 ) UTC به وقت محلی ) در مختصات دستگاهی 48/91 درجه طول خاوری و 33/62 درجه عرض شمالی به وقوع پیوست . این زمینلرزه دارای بیش از 200 پسلرزه با بزرگی هایی در محدوده 2 تا 5/2 در فاصله زمانی یک ماه پس از زمینلرزه بوده که توسط ایستگاههای مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به ثبت رسیده است . در این مطالعه به منظور تعیین گسل مسبب، از توزیع رومرکز پسلرزه ها، برازش صفحه به پسلرزه ها با توجه به توزیع عمقی آنها به روش کمترین مربعات، ترسیم منحنی های هم شتاب با استفاده از اطلاعات شتابنگاشتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مقطع زنی در امتداد و عرض گسل اسفاده گردید . بر اساس نتایج بدست آمده، گسل مسبب این زمینلرزه، گسل درود با روند شمالغربی - جنوب شرقی میباشد .

نویسندگان

عزت اله تیموری

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مهدی رضاپور

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

علیرضا بابائی ماهانی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران