تعیین ثابت وردت Verdet برای محلولهای MgCl2 و KBr،KCl

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,214

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_133

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

این آزمایش برای اندازهگیری ثابت وردت، از طریق اندازهگیری مقدار چرخش قطبیدگی نور عبوری موسوم به اثر فارادی در محیطهای مختلف طراحی شده اسـت . ایـن محیطها شامل محلولهای KCl ، KBr و MgCl2 میباشد . در این آزمایش از لامپ هالوژن با فیلترهای 570 nm , 515 nm , 45 nm, 440nm استفاده شده است . ثابـت وردت محاسبهشده در طول موج 450nm برای محلول های فوق به ترتیب 449/25 , 565/25 , 494/125 (degree.T-1. m-1) می باشد. قطبش نور پلاریزی خطی که موازی با میدان مغناطیسی از محیط عبور میکند، تحت تأثیر میدان مغناطیسی اعمال شده بر محیط ( اثر چرخش فارادی ) میچرخد

نویسندگان

سیدناصر طباطبایی جعفری

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هز

مریم بختیار

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هز

سمیه فتحی

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هز

آذر گندم زاده

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هز