ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت در حضور مزارع بادی و برنامه های پاسخگویی بار

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 489

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPTICP19_320

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در این مطالعه، به منظور محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان سیستم های قدرت روشی مبتنی بر تیوری فازی اریه شده است. با استفاده از این روش می توان مشکل عدم قطعیت در تخمین بار را تا حد زیادی تحت کنترل درآورد. همچنین در این تحقیق به منظور بررسی اثر مزارع بادی و اجرای برنامه های پاسخگویی بار بر قابلیت اطمینان سیستم، یک شبکه نمونه در نظر گرفته شده و در دو حالت حضور و عدم حضور مزارع بادی و همچنین اجرای برنامه های پاسخگویی بار و عدم اجرای این برنامه ها، شاخص های قابلیت اطمینان یعنی LOLE و EENS محاسبه شده است. استفاده از مزارع بادی و اجرای برنامه های پاسخگویی بار باعث بهبود قابل توجهی در LOLE و EENS شده است. همچنین به منظور ارزیابی مدل فازی ارایه شده در هر مرحله نتایج مدل فازی با سایر مدل های دقیق مقایسه شده که نتیجه نشانگر دقت قابل قبول این روش می باشد. منطقه مورد مطالعه به منظور فعالیت مزرعه بادی شهر زاهدان بوده و برای مدل سازی سرعت باد از داده های این شهر استفاده شده است؛ همچنین به منظور پتانسیل سنجی اجرای برنامه های پاسخگویی بار از داده های همین شهر استفاده شده است. برای مدل سازی عدم قطعیت در سرعت باد از روش احتمالاتی استفاده شده است.

نویسندگان

سلمان محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

لیلا عرفانی

رییس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان