طیف سنجی فلوئورسان نفت خام با روش فلوئورسان لیزر - القائیده

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,529

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_048

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله طیف فلوئورسان نفت خام به کمک روش فلوئورسان لیزر - القاییده (LIF) را به دست آوردهایم . وابستگی شدت فلوئورسانی خطوط طیفی نفت خام به غلظت های گوناگون نمونه را اندازهگـیری کردیم . از تولوئن برای رقیق سازی نفت خام و ساختن محلولهایی با غلظتهای متفاوت، استفاده شدهاست

نویسندگان

سیما حسینی

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک، دانشگاه اصفهان

محمود سطان الکتابی

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک، دانشگاه اصفهان

مجید رضازاده

صنایع اپتیک اصفهان