سنتز کامپوزیت MoSi2-Al2O3 با روش آلیاژ سازی مکانیکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,645

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_228

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش کامپوزیت MoSi2-Al2O3 با احیای اکسیدهای MoO3 و SiO2 با آلـومینیم در یـک آسیا گلوله ای سیاره ای سنتز شد . تغییرات ایجاد شده در ساختار داخلی و مرفولوژی ذرات پودر بترتیـب بوسیله پراش پرتو ایکس ) ) XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM ارزیابی شدند . نتایج نشان داد که هر دو فاز α و β مولیبدن دی سیلسیاید بعد از ۳ ساعت آسیا تشکیل می شـوند . تشـکیل MoSi2 در این فاصله زمانی کوتاه با مکانیزم شبیه سنتز احتراقی دما بالا می باشد . بعد از گذشت ۰۷ ساعت فاز β بـه فاز α استحاله کرده و تا زمان ۰۰۱ ساعت بدون تغییر باقی می ماند . انـدازه متوسـط دانـه هـای MoSi2 و Al2O3به ترتیب برابرnm 12و17 می باشند . عملیات حرارتـی بـرروی نمونـه 70سـاعت آسـیا شـده بـه مدت۱ ساعت در دمای C 1000 باعث تشکیل مقدار قابل توجهی فاز Mo5Si3 می شود .

نویسندگان

محمد ذاکری

دانشجوی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده سرامیک

رحیم یزدانی راد

دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده سرامیک

محمدرضا رحیمی پور

استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده سرامیک

محمدحسین عنایتی

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مواد