بهینه سازی مقدار سورفکتانت کاتیونی در سنتز نانو پودرهای سرامیک مغناطیسی هگزافریت استرانسیم به روش سل- ژل خود احتراقی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,641

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_044

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

دراین تحقیق با روش سل - ژل خوداحتراقی وافزودن سورفکتانت کاتیونی ان دسیل تری متیل آمونیوم برماید، نانوپودرهای سرامیک مغناطیسی هگزافریت استرانسیم سنتزشدند . ژلهایی ازنیترات فلزهای آهن واسترانسیم واسیدسیتریک با افزودن نسبتهای مولی مختلف سورفکتانت به استرانسیم تهیه گردیدند . تری متیل آمین نیز به عنوان عامل تنظیم کننده pH مورداستفاده قرارگرفت . نتایج نشان دادکه احتراق ژل درهوا رفتاری خود پیشرونده دارد . محصول احتراق دردمای °C800 به مدت یک ساعت کلسینه گردیدتا هگزافریت تشکیل شود . نسبت مولی سورفکتانت به استرانسیم برابر0/4 با اندازه بلورهای27/2 نانومتربه عنوان نسبت بهینه تعیین گردید

نویسندگان

مهدی قبیتی حسب

گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

سید علی سید ابراهیمی

گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

علی رضا بدیعی

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران