ارزیابی ژنوتیپهای جو پاییسه ایرانی برای پاسخ به کشت بساک Hordeum vulgare L.

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 754

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIBIOTECH03_507

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1392

چکیده مقاله:

تولید آزمایشگاهی گیاهان هاپلوئید روشی است که جهت تسریع برنامه های به نژادی بصورت عملی به کار گرفته می شود. روش های معمول تولید گیاهان هاپلویید در جو شامل کشت بساک ، کشت میکروسپور و حذف گروموروم می باشد. در این مطالعه به منظور تولید گیاهان هاپلویید جو از روش کشت بساک استفاده شد. هدف از این تحقیق ارزیابی ژنوتیپهای جو پاییزه ایرانی برای پاسخ به کشت بساک می باشد. بدین منظور کشت بساک دوازده ژنوتیپ جو پاییزه ایرانی بر روی محیط کشت القاء جنین جامد FHG حاوی g/l 90 ساکارز ، 2mg/l-2,4-D و mg/l 0/1 کینتین بررسی شد. گیاهان مادری در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار کشت شدند. سپس سنبله های این گیاهان به مدت 14 روز در دمای 4 درجه سانتیگراد پیشتیمار سرمایی شدند. تمام ژنوتیپهای مورد بررسی تولید جنین و گیاه سبز نمودند . نتایج نشان داد که ژنوتیپ تاثیر معنی داری بر روی تمامی صفات مورد مطالعه تشکیل جنینی ، باززایی کل (گیاهان سبز و آلبینوز) باززایی گیاه سبز و باززایی گیاه آلبینوز دارد. ژنوتیپ شماره 9 بیشترین فراوانی جنین زایی ، باززایی گیاه سبز و باززایی کل را دارا بود (به ترتیب 74/792% 7/293% ، 17/29% ) متفاوت بودن توانایی آندروژنیک و باززایی گیاه در ژنوتیپ های مطالعه شده در این ازمایش وابستگی شدیدژنتیکی صفات آندروژنیک را تایید نمود. همبستگی مثبت و بسیار معنی داری 0.971 را بین درصد تشکیل جنین و باززایی گیاه سبز نشان داد.

کلیدواژه ها:

نرزایی ، کشت بساک ، ژنوتیپ ، جو Hordeum vulgare L

نویسندگان

صغری محمودی

دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - دانشکده کشاورزی - دانش

دانیال کهریزی

دانشیار گر.ه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده کشاورزی - دانشگاه رازی کرمان

غلامرضا بخشی خانیکی

عضو هبات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • قاسمپور، ح. ر.، کهریزی، د. _ مهدیه، ن. (1386). مباحثی ...
 • کهریزی، د.، آرمینیان، ع. و معصومی اصل، ا. (1386). به ...
 • Asakaviciute, R. (2008). Androgenesis in Anther Cultue of Lithuanian Spring ...
 • Caredda S, Devaux P, Sangwan RS, Proult I, Clement C. ...
 • Chen X-W, Cistue L, Muio z-Amatriain M, Sanz M, Romagosa ...
 • Devaux, P., Pickering, R. (2005). Haploids in the improvement of ...
 • Forster, BP, Thomas WTB (2005). Doubled haploids in genetics and ...
 • Georgiev, S. (2008). Haploids in Genetic and Cytogenetical Research. Biotechnol.e ...
 • Mehmet, Y. LD. R. M., Bilge, B., Genc, B., Hatipo, ...
 • Muio z-Amatriain, M., Castillo, A. M., Chen, X. W., Cistue, ...
 • Naserian Khiabani, B., Vedadi, C., Rahmani, E. and Mosavi Shalmani, ...
 • Rita, A. (2008). Androgenesis in Anther Cultue of Lithuanian Spring ...
 • نمایش کامل مراجع