بررسی تاثیرمیراگرهای سیال تنظیم شونده بر رفتار لرزه ای سازه های بلند

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF07_055

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

امروزه کاهش لرزش ساختمان های بلند به دلایل زیادی مانند آسیب دیدن ساختمان و وسایل داخل آن، خطراتی که برای ساکنانایجاد می شود و غیره از توجه زیادی برخوردار شده است. میراگرهای سیال تنظیمی (TLD)، که امروزه بصورت گسترده ای مورداستقبال و استفاده قرار گرفته اند، با داشتن ساختاری ساده، عدم نیاز به منبع انرژی خارجی و هزینه های ناچیز ساخت و اجرا توانستهاند بطور موثری برای کاهش پاسخ های سازه ها در برابر نیروهای زلزله مورد استفاده واقع شوند. با تنظیم ارتفاع آب درون مخزنمیراگر سیال تنظیمی بگونه ای که فرکانس ارتعاش سیال با فرکانس اصلی سازه یکسان شود می توان بالاترین راندمان را از اینسیستم کنترلی انفعالی در کاهش پاسخ سازه ها به دست آورد. تلاش های زیادی انجام شده است که این نوع میراگر درهنگام شرایطعادی نیز بتواند کاربرد داشته و بعنوان منبع ذخیره ی آب ساختمان مورد استفاده واقع شود. اما در چنین شرایطی به دلیل متغیر بودنسطح آب مصرفی درون مخزن میراگر، دیگر لزوما راندمان آن درصورت وقوع زلزله بالا نخواهد بود. هدف از این مقاله، ابتدا بهبررسی روابط حاکم بر مدل سازی TLD و پیشنهادهای ارائه شده در زمینه بهبود راندمان استفاده از میراگر سیال تنظیم شونده و درادامه عملکرد ساختمانهای بلند مجهز به این میراگر در برابر زلزله با تکیه بر پژوهش های انجام شده توسط محققین داخلی و خارجیمورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

میراگر سیال تنظیمی ، سازه های بلند ، کنترل انفعالی (غیر فعال) ، کاهش پاسخ های سازه ها

نویسندگان

مهدی خدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان،اصفهان،ایران

رضا قیامت

استادیار گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، اصفهان، ایران