آقای دکتر رضا قیامت

Dr. Reza Ghiamat

استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (294318)

81
3
4
1
5
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Ghiamat, R., Madhkhan, M., & Bakhshpoori, T. (2019). Cost optimization of segmental precast concrete bridges superstructure using genetic algorithm. Structural Engineering and Mechanics, 72(4), 503–512. https://doi.org/10.12989/SEM.2019.72.4.503

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب آمادگی برای آزمون دکترا (پویش اندیشه) - 1390 - فارسی
  • کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1389 - فارسی
  • کتاب نقشه برداری کاردانی (نوپردازان) - 1386 - فارسی
  • کتاب دریچه ای به معارف قرآن (سفیر) - 1373 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی دانشگاه (1384-1402)
  • سابقه کار صنعتی در مهندس ناظر پروژه های شرکت مهندسین مشاور زایندآب (1381-1385)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان (1387-1389)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی (1389-1394)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان (1400-1401)