مطالعه عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری شیوه های نوین تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_285

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

در این تحقیق نخست مراحل برنامه ریزی درسی بررسی و مرحله طراحی برنامه درسی به تفصیل تشریح شد. ضمن ارائه چارچوب مفهومی سیستم تطبیق عناصر طراحی برنامه درسی و عناصر اصلی سیستم انجام و عناصر الگوی طراحی برنامه درسی در قالب الگوی سیستمی ارائه شد. با توجه به ویژگی های الگوی سیستمی، ارائه هر موضوعی در قالب الگوی سیستم باعث فهم راحت تر، دقیق تر و عمیق تر آن شده و با توجه به اینکه کلیه ویژگی های سیستم را با خود دارد . این روش با روش سخنرانی تفاوت دارد , زیرا در روش سخنرانی , معلم م سئول دادن اطلاعات به دانش آموزان ا ست , در حالی که در این روش اطلاعات تو سط دانش آموزان جمع آوری و ارائه می گردد . پژوهش حا ضر مطالعه ای شبه تجربی ا ست که با ت شریح ضرورت تدوین روش های تدریس برای آموزش و پرورش انجام شد . این مقاله به روش کلا سی – دان شگاهی به تبین اثرات ضرورت تدوین روش های تدریس برای آموزش و پرورش از جمله تسهیل و بهبود شرایط پرداخته شده است . هدف این تحقیق ارائه الگوی سیستمی از مرحله تدوین و طراحی برنامه درسی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی بود. جامعه تحقیق کتب و مقالات حوزه برنامه ریزی درسی و تجزیه و تحلیل سیستمی بود نمونه تحقیق کتب و مقالات در دسترس محقق بود.

نویسندگان

زینب محمدی

کارشناسی ارشد آمار ریاضی ، دانشگاه الزهرا (س) ، ایران

زهرا حیدری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، ایران.

سمیه خونساری

کارشناسی مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی ، دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس، ایران.

مریم احمدی

کارشناسی رشته روانشناسی ، دانشگاه امام جواد (ع) یزد ، ایران