ارزیابی عملکرد اسانس مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF09_070

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی عملکرد اسانس مرزه تحت تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست طرحی به صورت آزمایش کاملا تصادفی با ۳ ترکیب تیماری و ۲۷ نمونه با ۳ تکرار در سال ۱۴۰۱ در شهرستان رامسر انجام شد. فاکتور مورد بررسی شامل سطوح مختلف کود ورمی کمپوست (۰، ۵ و ۱۰ تن در هکتار) بود. براساس نتایج، تیمارهای اعمال شده سبب بروز اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد آزمون دانکن بر میزان عملکرد اسانس گیاه گردید. به نحوی که با افزایش غلظت مورد استفاده به غلظت ۵ تن در هکتار ورمی کمپوست، بازده عملکرد اسانس افزایش یافت. در مجموع کود ورمی کمپوست سبب بهبود ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه شد که میتواند در کاهش مصرف کودهای شیمیایی، کاهش الودگی های محیط زیست و همچنین در تولید ارگانیک وطبیعی گیاهان داروبی که مصارف غذایی، طبی و آرایشی دارند. نقش مفیدی را ایفا نمایند.

نویسندگان

سیده لیلی هاشمی امیری

دانشجوی ک ارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان داروئی موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ا یران

محمدعلی بهمنیار

استاد گروه مهندسی باغبانی موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ا یران

وحید اکبرپور

استادیار گروه مهندسی باغبانی موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ا یران

محبوبه آشناور

استادیار گروه مهندسی باغبانی موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ا یران