تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی در ارتباط با توسعه فیزیکی شهر(نمونه موردی : شهر مشهد)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2476

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

طی صد سال اخیر، شهرها درصد زیادی از جمعیت جهان را به سوی خود جذب کرده اند. محدوده های سکونتگاهی به خصوص شهرها بر بستر محیط جغرافیایی قرار دارند که چشم پوشی از آن غیر منطقی بوده و محل استقرار انسان به عنوان وارث زمین کاملا تحت تاثیر عوامل محیطی به ویژه ژئومورفولوژی بوده است زیرا عوارض و لندفرم های ژئومورفولوژیکی تاثیر زیادی بر مکان گزینی ، حوزه نفوذ و توسعه فیزیکی شهر دارد. مشکل خطرات طبیعی از دیر باز گریبان گیر بشر بوده و در طول تاریخ و در مقاطع خاص زمانی زندگی انسانی را تحت تاثیر قرار داده است .مخاطرات طبیعی به حوادثی از قبیل زلزله ، لغزش، فعالیت آتشاشانی و سیل اطلاق می شود .وقوع، هرکدام از این پدیده ها خطراتی را برای جوامع انسانی دارد، از این رو هدف این پژوهش بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر مشهد و ارتباط آنها با روند توسعه شهر می باشد. پژوهش از نوع کاربردی مبتنی بر روش تحلیلی -توصیفی می باشد، ابزار مورد استفاده شامل گردآوری اطلاعات از طریق مقالات، کتب ، پایان نامه ها و پژوهش های پیشین و استفاده از نقشه های پایه ، عکس های ماهواره ای ، نرم افزار GIS می باشد. با توجه به یافته های تحقیق دریافتیم که متاسفانه مساله خطرپذیری در روند توسعه فیزیکی این شهر نادیده انگاشته شده است ، بطوری که با افزایش فیزیکی شهر اراضی پر خطر افزونتری به بافت مسکونی تبدیل شده اند. به بیان دیگر توسعه فیزیکی بی توجه به مساله خطر زایی بستر بوده است .

نویسندگان

تیمور جعفری

عضو هیئت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

شهربانو بقالی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران