نقش مدیریت و برنامه ریزی درمبلمان هویت وآرامش شهری، نمونه موردی:شهر کانی دینار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 87

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2584

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

توسعه نامناسب شهر و شهرنشینی و رشد بدون برنامه شهرها و زیر ساخت های لازم ، اگرچه باعث رفاه و راحتی انسان ها شده است ، لیکن گرفتاری و پیامدهای منفی عدیده ای را در بخش های مختلف شهر بوجود آورده است .زیبایی شهر و رضایت شهروندان بدون مدیریت و برنامه ریزی صحیح ،مکان یابی مناسب ، لحاظ نمودن شرایط بومی و ایجاد تناسب کارکردی -ابعادی در شهر سطوح ارتباطی و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد شد.مبلمان شهری اجزای غیرثابت محیط های شهری است که به عنوان عناصر مکمل در میان فضاهای بین ساختمانها و بناها قرار دارد. بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری از جمله اهداف برنامه ریزی شهری است .مبلمان شهری سبب بالا رفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود.از سویی عدم توجه به چیدمان و کیفیت مبلمان شهری باعث آشفتگی بصری و ایجاد نارضایتی برای شهروندان خواهد شد و در نتیجه سرزندگی فضای شهری را به خطر می اندازد .و هدف از این مطالعه بررسی نقش مدیریت و برنامه ریزی در مبلمان شهری بر ارتقاء کیفیت محیط شهری و هویت و آرامش شهری در شهر کانی دینار می باشد است که به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است . در مرحله بعد به برداشت میدانی از شهر کانی دینار پرداخته شده است . برای روایی و پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS استفاده شده است .همچنین با هدف نشان دادن نقش مدیریت و برنامه ریزی در مبلمان شهری ،هویت و آرامش شهری مشخص کرده و با بیان راهبردهای مدیریتی ، ویژگیها و معیارهای مطلوب و نقش آن در منظرشهری در نهایت با ارائه راهکارها و پیشنهادهای مطلوب به نتیجه گیری مناسب علمی و کاربردی در این زمینه پرداخته است .

کلیدواژه ها:

کانی دینار ، مبلمان شهری ، مدیریت و برنامه ریزی

نویسندگان

امید حسن پور

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،شهرداری کانی دینار،استان کردستان

بهمن کارگر

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره)-شهرری، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

سیروان مینایی

دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره)-شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.