تحلیل و برررسی برنامه راهبردی طراحی منظر شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2587

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

طی دهه گذشته دغدغه ها ی جدی فراوانی توسط مسئولان حرفه مندان و دانشگا هیان در مورد کیفیت طراحی جهانی شدن باشد و چنانچه ارتقاء تجربه زندگی شهری ساکنان مد نظر باشد آنگاه ارتقاء منظر شهری دیگر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت خواهد بود. هدف این مقاله ارائه شرح مختصری از نتایج مرحله اول برنامه مزبور و تحلیل و تفسیری داده هایی است که از طریق پیمایش برای مطالعات چشم انداز سازی آن گرد آمده است . برای پیما یش از پرسش نامه مفصلی شامل ۷۸ پرسش و گزاره لیکرت برای سنجش نگرش گروهی از مسئولان رسمی حرفه مندان و دانشگاهیان (۵۹(n= استفاده شده است . مواد پرسش نامه بر اساس مدل چشم اندازسازی ارگون در چهار بخش سازمان داده شده اند و به وضعیت امروز فردا و اقدامات لازم جهت بهساز ی منظر شهری مشهد می پردازد. دامنه این مقاله محدود به تحلیل و تفسیری ۱۸ مورد از پرسشها ای گزاره های پیمایش فوق است . نتایج مطالعه نشان می دهد که اکثریت قاطعی از پاسخ دهندگان وضعیت منظر شهری مشهد را بد یابسیاربدارزیابی نموده اند (۸۵ درصد)؛ با وجود ا ین، آنان معتقدند با اعمال مد یر یت شهری صحیح مشهد قابلیت تبدیل به شهری زیبا را دارد. مهمترین مناظر شهری مشهد مناظر رشته کوه بینالود و قله های معروف آن، مناظر ورودی شهر مشهد و مناظر قابل در یافت در بزرگراه های شهری عنوان شده اند . تقریبا تمام پاسخ دهندگان فقدان یک برنامه طراحی شهری را دلیل اصلی مناظر چشم آزار و بی نظم عنوان نموده اند (۱,۹۸ درصد) و ضرورت لحاظ نمودن سرفصلی تحت عنوان »مد یر یت بصری شهر« در دار چارچوب ماموریتهای کنونی مدیر یت شهری ابراز کرد ه اند . پاسخ دهندگان جنبه ظاهر ی و بصر ی شهری را از جوانب کارکردی و زیست محیطی آن جدا ندانسته اند که ای را می توان به عنوان ضرورت اتخاذ یک رویکرد پایدار و کل گرایانه به زیباشناسی شهری به جای ادامه رویکرد آرایشی و سطح کنونی تفسیر نمود.

نویسندگان

لیلا پوریحیی

کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی مشهد، ایران