ارائه مدل تدوین مأموریت در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی - مطالعه موردی در یک سازمان شهرداری

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,795

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC05_155

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1385

چکیده مقاله:

در ســازمان هــای غیرانتفــاعی مفهــوم مأموریــت بــه عنــوان اساســی تــرین رکــن در آغــاز فرآینــد برنامــه ریــزی استراتژیک مورد توجه قرار م ی گیرد . در سازمان هایی که در بـدو تأسـیس قـرار دارنـد , ایـن مفهـوم بـه شـکل تـدوین مأموریت و در سایر سازمان ها به صورت اصـلاح مأموریـت موجـود و دسـتیابی بـه مأموریـت مطلـوب تعبیـر مـی گ ـردد . در این تحقیق پـس از بررسـی مفهـوم , جایگـاه و اجـزای مأموریـت در فرآینـد برنامـه ریـزی اسـترات ژیک، مـدلی بـه منظـور دســتیابی بــه مأموریــت در یــک ســازمان غیرانتفــاعی - بــه طــور خــاص شــهرداری - توســعه داده مــی شــود . همچنین بخشی از نتایج پیاده سازی مدل فوق در یکی از شهرداری های کشور ارائه می گردد .

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های غیرانتفاعی - تدوین مأموریت - مأموریت سازمان شهرداری

نویسندگان

سیدمحمدصادق امامیان

کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف، شرکت مشاوره راهبر امین

مرتضی زمانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • مجموعه گزارشات تدوین برنامه راهبردی شهرداری تهران، معاونت هماهنگی ژ ...
  • Allison, M., *Strategic Planning for Nonprofit Organ izations _ John ...
  • Bryson, John M., *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organ ...
  • David, F. R., *Strategic Ma nagement: Concepts and Cases?, Prentice ...
  • Hax, A., C., ،0The Strategy Concept and Process , Printice ...
  • Johnson, G., *Exploring corporate strategy, Printice Hall, 1999. ...
  • Morrisey, G., L., ،0A Guide to Strategic thinking Building your ...
  • Guiding principles (Paradaigm) 7 value Chain ...
  • نمایش کامل مراجع