شناسایی مشخصات مدی سازه ها با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در آنها در جریان وقوع زلزله

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,207

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_BS59

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک روش برا ی شناسایی پارامترهای مدهای اولیه مدل های دینامیکی سازه ها درمحدوده رفتار خطی با فرض میرایی متناسب با استفاده از پاسخ ثبت شده آنها در برابر زلزله ارائه گردیده است . شناسایی با انتخاب پارامترها به نحوی که بهترین سازگاری از نظر حداقل مربعات بین مقادیر مختلط گسسته تبدیل فوریه هموار نشده شتاب اندازه گیری شده سازه و تبدیل فوریه شتاب محاسبه شده مدل متناظر با آن حاصل گردد صورت م یپذیرد. با در نظر گرقتن اثرات شرایط اولیه و نهایی در تحلیل، می توان تنها یک قسمت از رکوردهای ثبت شده تحریک تکیه گاهی و تاریخچه زمانی شتاب سازه را مورد بررس ی قرار داد و بد ین ترتیب با تقسیم رکوردها به تعداد ی پنجره زمان ی، مقادیر پارامترهای مدی را برا ی هرپنجره زمانی بدست آورد و درنهایت به چگونگی تغییرات پارامترهای مدی در پنجره های مختلف زمانی دست یافت. این روش ابتدا با داده های شبیه سازی شده امتحان گردید و بعد از آن بر روی رکوردها ی واقعی بدست آمده از یک ساختمان در جریان زلزله نورث ریچ اعمال گردید.

نویسندگان

مسعود محمودآبادی

دانشجوی دکترای مهندسی عمران- پژوهشگاه زلزله

محسن غفوری

استاد ورئیس پژوهشگاه زلزله

محمود حسینی

مدیر گروه شریانهای حیاتی پژوهشگاه زلزله