CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی مشخصات مدی سازه ها با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در آنها در جریان وقوع زلزله

عنوان مقاله: شناسایی مشخصات مدی سازه ها با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در آنها در جریان وقوع زلزله
شناسه ملی مقاله: SEE04_BS59
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود محمودآبادی - دانشجوی دکترای مهندسی عمران- پژوهشگاه زلزله
محسن غفوری - استاد ورئیس پژوهشگاه زلزله
محمود حسینی - مدیر گروه شریانهای حیاتی پژوهشگاه زلزله

خلاصه مقاله:
در این مقاله، یک روش برا ی شناسایی پارامترهای مدهای اولیه مدل های دینامیکی سازه ها درمحدوده رفتار خطی با فرض میرایی متناسب با استفاده از پاسخ ثبت شده آنها در برابر زلزله ارائه گردیده است . شناسایی با انتخاب پارامترها به نحوی که بهترین سازگاری از نظر حداقل مربعات بین مقادیر مختلط گسسته تبدیل فوریه هموار نشده شتاب اندازه گیری شده سازه و تبدیل فوریه شتاب محاسبه شده مدل متناظر با آن حاصل گردد صورت م یپذیرد. با در نظر گرقتن اثرات شرایط اولیه و نهایی در تحلیل، می توان تنها یک قسمت از رکوردهای ثبت شده تحریک تکیه گاهی و تاریخچه زمانی شتاب سازه را مورد بررس ی قرار داد و بد ین ترتیب با تقسیم رکوردها به تعداد ی پنجره زمان ی، مقادیر پارامترهای مدی را برا ی هرپنجره زمانی بدست آورد و درنهایت به چگونگی تغییرات پارامترهای مدی در پنجره های مختلف زمانی دست یافت. این روش ابتدا با داده های شبیه سازی شده امتحان گردید و بعد از آن بر روی رکوردها ی واقعی بدست آمده از یک ساختمان در جریان زلزله نورث ریچ اعمال گردید.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1919/