بررسی پارامترهای موثر بر دنبالهروی در فلوتاسیون کانیهای سولفیدی مس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,537

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC04_138

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

چکیده مقاله:

جدایش کانیها با فلوتاسیون بر پایه تفاوت در آبرانی سطح کانیها میباشد، اما بعضی ذرات بدون توجه به آبپذیری سطح کانیها با دنبالهروی به کف راه مییابند. مکانیزمهای مختلفی برای دنبالهروی ارائه شدهاست و پارامترهای زیادی بر آن موثرند. دراین مقاله تاثیر پارامترهای سرعت همزن، درصد جامد پالپ، مدت زمان فلوتاسیون و غلظت کفساز بر دنبالهروی بررسی شدهاست. طراحی آزمایش با نرم افزارDX 7و به روش central composite انجام شد. با انجام آزمایش ها مشخص شد که پارامترهای موثر بر دنبالهروی به ترتیب اهمیت عبارتند از: زمان فلوتاسیون و درصد جامد پالپ. دو پارامتر دیگر تاثیرشان ناچیز میباشد. در شرایط بهینه میزان عیار و بازیابی مسبا دنبالهروی به ترتیب2/31% و0/63بدست آمد.

کلیدواژه ها:

دنبالهروی ، فلوتاسیون کانیهای سولفیدی مس ، بازیابی مس

نویسندگان

شبنم قبادی علمداری

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس،

محمود عبدالهی

استاد گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس،

محمدرضا خالصی

استادیارگروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس