مدل سازی تاثیر اندازه دریچه خروجی کنسانتره بر کارآیی مارپیچ کارخانه زغالشوئی زرند

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,233

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC02_065

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1387

چکیده مقاله:

یکی از کارآمدترین مدارها برای بازیابی ذرات کوچکتر از 1 میلیمتر زغالسنگ، استفاده از مارپیچ و فلوتاسیون است. درپیچ انتهایی مارپیچ دو در یچه خروجی که سطح ناو را به سه بخش تقسیم می کند ، وجود دارد . یکی از مشکلات مارپیچ نحوه تنظیم دستی این دریچه ها است . به علت وقت گیر بودن تنظیم دستی دریچه کنسانتره برای رسیدن به راندمان و درصدخاکستر مورد نظر می توان از مدل سازی برای پیش بینی راندمان و درصدخاکستر کنسانتره تولیدی در اندازه دریچه های مختلف کنسانتره استفاده کرد. برای محاسبه درصد خاکستر کنسانتره و راندمان در اندازه دهانه کنسانتره مورد نظر کافی است تا ضریب توزیع مربوط به آن اندازه دریچه و درصد وزنی خوراک شناورشده و درصد خاکستر مربوط به هر محدوده دانسیته در دسترس باشد . با استفاده از این اطلاعات می توان درصد بازیابی شده و درصد خاکستر در هر محدوده دانسیته را محاسبه کرده و سپس راندمان کلی و درصد خاکستر کنسانتره را پیش بینی نمو د . به این ترتیب به کمک این روش امکان تنظیم دریچه های جداکننده مارپیچی با توجه به خصوصیات خوراک و محصول مورد نیاز کارخانه وجود دار د . با بکار گیری مدل پیشنهادی برای پیش بینی راندمان و خاکستر در اندازه دهانه کنسانتره 8 سانتیمتر مار پیچ کارخانه زغالشوئ ی زرند ، به ترتیب خطای 0/36% و 3/4% به همراه داشت

کلیدواژه ها:

مارپیچ ، اندازه دریچه خروجی کنسانتره ، مدل سازی

نویسندگان

سید محمدجواد کلینی

استادیار فرآوری مواد معدنی, بخش معدن دانشگاه تربیت مدرس

صمد بنیسی

دانشیارفرآوری مواد معدنی, بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمود عبداللهی

دانشیار فرآوری مواد معدنی, بخش معدن دانشگاه تربیت مدرس

مهدی هادی پناه

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی, دانشگاه تربیت مدرس