کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی در علوم زیستی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 193

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANLABCO03_153

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

چکیده مقاله:

مطالعات فراساختاری سلول ها و بافت ها معمولا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)انجام می شود که تصویربرداری را با بالاترین وضوح، ممکن می سازد. نقطه ضعف میکروسکوپ الکترونی عبوری توانایی محدود آنالیز فراساختار سطوح بزرگ و حجم نمونه های بیولوژیکی است . این محدودیت ، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی -FE۱) SEM) با تشخیص با حساسیت بالا، که امکان ایجاد تصاویر مشابه TEM را از سطوح صاف نمونه های بیولوژیکی جاسازی شده در رزین فراهم می کند، برطرف شده و چندین تکنیک مبتنی بر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی برای مطالعات فراساختاری دو و سه بعدی سلول ها، بافت ها، اندام ها و ارگانیسم ها در قرن بیست و یکم توسعه یافته است .این تکنیک ها عصر جدیدی را در زیست شناسی ساختاری ایجاد کرده و نقش میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) را در آزمایشگاه های بیولوژیکی و پزشکی تغییر داده است . در حال حاضر، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی امکانات بسیاری را در مطالعات فراساختار سلولی و بافتی ارائه می کند و آنها در این مقاله مروری ارائه شده اند.

کلیدواژه ها:

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشرمیدانی ، الکترون های پس پراکندگی ، نمونه های بیولوژیکی

نویسندگان

آیدا ناحومی

گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد، ایران

اسداله اسدی

گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

آرش عبدالملکی

گروه بیوفیزیک ، دانشکده فناوری های نوین ، دانشگاه محقق اردبیلی ، نمین ، ایران