پیش بینی افت تحصیلی بر اساس سبک های فرزندپروری والدین و اختلالهای رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز با نقش واسطه ای تاب اوری تحصیلی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_070

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش پیش بینی افت تحصیلی بر اساس سبک های فرزندپروری والدین و اختلالهای رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز با نقش واسطه ای تاب اوری تحصیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع پنجم و ششم ابتدایی ناحیه یک شهر شیراز در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۱۵۰۷۸ نفر بود. بر اساس نمونه گیری به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد ۹۸ نفرانتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های افت تحصیلی ، سبک های فرزندپروری والدین ، اختلالهای رفتاری و تاب اوری تحصیلی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که . متغیر تاب اوری به عنوان متغیر واسطه ای نقش خود را نسبت به متغیر سبک فرزندپروری والدین ، در کاهش افت تحصیلی دانش اموزان نشان داد. متغیر تاب اوری به عنوان متغیر واسطه ای ، نقش خود را نسبت به متغیر اختلالهای رفتاری ، در کاهش افت تحصیلی دانش اموزان نشان داد.

کلیدواژه ها:

افت تحصیلی ، سبک های فرزندپروری والدین ، اختلالهای رفتاری دانش آموزان ، تاب اوری تحصیلی

نویسندگان

راضیه حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،ایران

حسن رهگذر

گروه علوم تربیتی ،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز،ایران