ارزیابی لرزهای سازههای فولادی کوتاه، متوسط و بلند مطابق طراحی بر اساس عملکرد

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,019

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCCESDA01_024

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1391

چکیده مقاله:

سازههای طراحی شده بر اساس آیین نامههای موجود، تغییر شکلهای غیر الاستیک بزرگی در خلال زلزلههای شدید،از خود نشان میدهند. اکثر آیین نامههای طراحی بر اساس رفتار الاستیک سازهها میباشند و رفتار غیر الاستیک سازه-ها را به روش غیر مستقیمی از قبیل در نظر گرفتن ضرایبی مانند ضریب رفتار سازهها، ضریب اهمیت و ضریب زلزله، اعمال میکنند. در خلال زلزلههای متوسط تا قوی، رفتار غیر الاستیک سازهها باعث تسلیم شدید و کمانش اجزایسازهای میشوند که منجر به فرو ریزش کلی سازه گردیده و یا هزینههای تعمیر زیادی را میطلبد. اخیراً روش طراحی جدیدی گسترش یافته که به عنوان طراحی بر اساس عملکرد نامیده میشود. این روش رفتار غیر خطی اجزای سازهای را با تعریف تغییر مکان هدف سازه و حالات حدی عملکردی، در طراحی اعمال میکند در مقاله حاضر، عملکرد لرزهای سازههای فولادی کوتاه، متوسط و بلند، طراحی شده طبق آیین نامه IBC مورد ارزیابی قرار میگیرد. هر چند کلیه سازهها بر اساس آییننامهIBC و با اهمیت ساختمانهای مسکونی طراحی شده بودند ولی تحت بعضی از الگوهای بار جانبی و تحت تمام شتاب نگاشتها، اکثر ستونهای طبقه اول در محل بادبندها با مشکل مواجه و سطح عملکردLSمطابق دستورالعملFEMAرا برآورده نمی کردند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا قنبری قوی

کارشناسی ارشد عمران - سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

عبدالرحیم جلالی

استادیار گروه عمران، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز