بررسی اثر پیش تنیدگی بتن در مقاومت دال مسلح تحت مولفه قائم زلزله و آتش سوزی با استفاده از روش اجزای محدود

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI15_021

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

چکیده مقاله:

ضعف بتن در کشش همواره از چالش های طراحان سازه بوده است. راه حل های بسیاری برای بهبود این مسئله عنوان شده که یکی ازآنها مقاوم سازی به وسیله اعمال نیروی پیش تنیدگی در بتن است. روش دیگری که امروزه در صنعت ساختمان کاربردهای بیشتری پیداکرده، استفاده از الیاف و ورقهای پلیمری است که یکی از روشهای استفاده از آنها نصب در سطح مشخصی از عضو است. در این مطالعهتلاش شده است تا به وسیله تحلیل به روش اجزای محدود و مدلسازی به کمک نرمافزار آباکوس، یک دال بتن مسلح دارای ورق هایCFRP ابتدا تحت نیروی قائم زلزله و سپس آتش سوزی (تنش حرارتی) در حالت بتن ساده و بتن پیشتنیده تحلیل و بررسی شود.همچنین نحوه اعمال نیروی پیش تنیدگی به صورت پیش کشیدگی می باشد. نتایج نشان داد که اعمال نیروی پیش تنیدگی می تواندجابجایی وسط دهانه دال را تا ۹۰ درصد و همچنین نیروی متحمل شده در محل تکیه گاه های سازه را تا ۹۱ درصد کاهش دهد. همچنیندر بخش دیگری از نتایج مشاهده شد که عضوی که تحت تنش سنگین حرارتی گسیخته شده بود، در حالت پیش تنیده به گسیختگینرسید و عضو به عملکرد خود ادامه داد.

نویسندگان

علیرضا باقرشمیرانی

عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، - تهران، ایران

محمدعلی عسگری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران