ارزیابی زیست محیطی و مکانیکی ملات های سیمانی کامپوزیت شده با افزودنی های جایگزین سیمان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 123

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI15_051

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

چکیده مقاله:

موضوع پژوهش حاضر ارزیابی مکانیکی و زیست محیطی اثرات ۴ متغیر خاکستر بادی کلاس C و F و مقایسه آنها، میکروسیلیس وسرباره بر ملات تازه و سخت شده به صورت تک و ترکیبی است. هدف از انتخاب این ۴ متغی سازگار با محیط زیست بودن وبه حداقل رساندن آسیب به محیط زیست و کمک به دفع این مصالح ضمن حفظ مقاومت ها بوده است. برای دستیابی به این هدف تعداد ۲۱طرح مختلف با متغیرهای ذکرشده و نسبت آب به مواد سیمانی ثابت ۰/۲۷ ساخته شد و مقاومت های آنها در سنین مختلف مورد بررسیقرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمایش های XRD وXRF نشان می دهند که برخلاف خاکستر بادی رده F ترکیبات شیمیایی موجود درخاکستر بادی رده C مانع از گیرش و کسب مقاومت نمونه ها شده است. خاکستر بادی کلاس C باعث رشد به ترتیب ۱/۷ و ‎۱/۹ برابرمقاومت فشاری ۲۸روزه و ۹۰ روزه نسبت به طرح متناظر با خاکستر بادی کلاس C شده است. افزودن درصدهای کمتر از ۱۰./میکروسیلیس باعث افزایش مقاومت ها در سنین مختلف شده است. ۵% سرباره نیز باعث افزایش مقاومت در سنین بالا شده است؛ امانسبت به میکروسیلیس درصد کمتری افزایش مقاومت داشته است. تاثیر چشمگیر سرباره بر افزایش اسلامپ ملات مشهود است بطوریکهطرح ۵% سرباره با مقدار فوق روان کننده کمتر میزان روانی مطلوب نیز داشته است. کاهش مقدار فوق روان کننده، منجر به افزایشمقاومت شده است. درنهایت با ارزیابی زیست محیطی چرخه عمر طرح اختلاط های منتخب. میزان انرژی مصرفی برحسب مگاژول، مقدارگرمایش جهانی بر حسب کیلوگرم معادل (CO(۲ همچنین میزان پارامترهای آلوده کننده هوا شامل SO(۲), PM(۱۰), NO(x), Lead, CO وترکیبات آلی فرار برحسب کیلوگرم برای هر طرح به دست آمدند.

کلیدواژه ها:

خاکستر بادی کلاس C و F ، پوزولان ها در ملات ، ا رزیابی زیست محیطی چرخه عمر ، گرمایش جهانی ، پارامترهای آلوده کننده هوا

نویسندگان

پری زنگنه

کارشناس ارشد مهندسی عمران، فنی مهندسی، خوارزمی، تهران، ایران، مدیر واحد تحقیق و توسعه کارخانه بتن آزما بتن ماد

سیدحسین حسینی لواسانی

دانیشار گروه مهندسی عمران، فنی مهندسی، خوارزمی، تهران، ایران

سیدمهدی اردستانی

کارشناسی مهندسی عمران، فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران