شبیه سازی نانوبیوسنسور جهت تشخیص اگزوتوکسین استافیلوکوکوس ارئوس به روش پتانسیومتری مبتنی بر پلیمرقالب ملکولی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 802

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSS02_001

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1391

چکیده مقاله:

باتوجه به رشد روزافزون جمعیت و صنعتی شدن سیرتکاملی حیات بشر دیگر با استفاده از روشهای سنتی قادر به تشخیص سموم تولید شده در مواد غذائی نمی باشیم چرا که از لحاظ زمانی مدت قرنطینه فرآورده های غذائی مقرون به صرفه نبوده و حتی در بسیاری از موارد دقت روش های کاربردی همچون محیط کشت باکتریائی و غیره دارای خطای اپراتور و یا ترکیبات مصرفی می باشد لذا با پیشرفت تکنولوژی نانو، طراحی سنسورهای انتخابی و هوشمند یکی از بزرگترین انقلاب های صنعت کنترل کیفی مواد غذائی می باشد که هم در زمان معادل چند دقیقه و هم با دقتی بسیار بالا می تواند تشخیص جرم و توکسین باکتری را انجام دهد. دراینتحقیق،ازپلیمرقالبمولکولیاگزوتوکسین باکتریاییبهعنواناصلاحگربرای بهبودخواصالکتروشیمیاییالکترودغشایی PVC بهمنظوراندازهگیری اگزوتوکسیناستفاده شدهاست

نویسندگان

حامد اهری

عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات ت

ودوودر ضویلر

عضو هیات علمی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران ا

عباسعلی مطلبی

عضو هیات علمی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران ا

بهروز اکبری

عضو هیات علمیسازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی کشور