شناسایی گسل های کلانشهرها در جهت مدیریت بحران زمین لرزه ها

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTECSU01_184

تاریخ نمایه سازی: 31 شهریور 1402

چکیده مقاله:

شرایط تهران از لحاظ لرزه خیزی و موقعیت آن به عنوان پایتخت برنامه ریزیهای اجرایی جهت کاهش خسارتهای بلایای طبیعی در این شهر را ضروری می نماید شرایطی که یک سیستم را از ادامه فرایند طبیعی خود باز میدارد و آن را دچار مشکلات عمده مینماید بحران مینامند تاثیر بحران بر یک جامعه به میزان آسیب پذیری و حساسیت آن جامعه در برابر آن بحران بستگی دارد آنچه زلزله را از یک رویداد طبیعی به یک بحران تبدیل مینماید مشخصات کالبدی و عملکردی سکونتگاه است که میزان تاثیر سوانح بر جوامع را موجب می گردد. بر اساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آئین نامه اجرائی آن، چهارده کارگروه ملی، استانی و شهرستانی با مسئولیت سازمان ها و ارگان های مختلف پیش بینی و براساس آئین نامه اجرایی همین مصوبه قانونی، مسئولیت بازسازی وبازتوانی، تامین وتوزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمان ها، آتشنشانی، انتقال وتدفین متوفیان، به وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشورواگذارشده است. با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. با توجه به اینکه نمود تمامی بحرانها در سطوح مختلف به سطح محلی بازمی گردد، تبیین جایگاه مدیریت شهری کشور در فرآیند مدیریت بحران می بایست از منظر ساختاری و قانونی مد نظر قرار گیرد. در این میان شهرداری ها به عنوان متولی مدیریت شهری از مهم ترین نهادهایی هستند که در مدیریت بحران می بایست نقش ایفا کنند.

نویسندگان

حسن تقوی

شناسایی گسل های کلانشهرها در جهت مدیریت بحران زمین لرزه ها