اثربخشی تلفیق سایکودراما با درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابعاد حساسیت بین فردی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 145

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPSM-15-1_002

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی با فراوانی ۱۳ درصدی و شیوع بالاتر در نوجوانان دختر به عنوان سومین اختلال شایع روانی مطرح شده است؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تلفیق سایکودراما با درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابعاد حساسیت بین فردی و اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر شهرستان سیرجان بود.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه نهم شهرستان سیرجان در سال تحصیلی۴۰۱-۱۴۰۰ بودند که پس از غربالگری و تشخیص اولیه، تعداد ۲۴ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (۱۲ نفر) و گروه کنترل (۱۲ نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان تلفیقی سایکودراما با درمان شناختی­رفتاری گروهی را به ­مدت ۹ جلسه ۱۲۰ دقیقه­ ای و به صورت هفتگی دریافت کردند. جهت جمع ­آوری داده­ها از پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (SAS-A) و حساسیت بین­ فردی (IPSM) استفاده شد. داده ­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.یافته ­ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری بیانگر تاثیر معنی­ دار درمان تلفیقی سایکودراما با درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر کاهش حساسیت بین فردی و اضطراب اجتماعی، در مرحله پس ­آزمون و پیگیری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود (p≤۰.۰۱).نتیجه ­گیری: بطور کلی نتایج حاکی از آن بود که تلفیق سایکودراما با درمان شناختی ­رفتاری گروهی بدلیل استفاده از ایفای نقش و عینی ساختن تخیلات و گرایش­های درونی و همچنین تاکید بر بازسازی شناختی، بر بهبود اضطراب اجتماعی و کاهش حساسیت بین­ فردی در نوجوانان موثر بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم کورکی

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ،ایران

سید اسماعیل هاشمی

استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران

مهناز مهرابی زاده هنرمند

استاد، گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

بهرام پیمان نیا

استادیار، گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ganji M, Ganji H. Abnormal psychology based on DSM-۵. Tehran: ...
 • Hamidi F, Hasanpour Khademi F. The Effect of Psychodrama on ...
 • Esmaeili L, Amiri S, Reza Abedi M, Molavi H. The ...
 • Erbay LG, Reyhani İ, Ünal S, Özcan C, Özgöçer T, ...
 • Fehm L, Beesdo K, Jacobi F, Fiedler A. Social anxiety ...
 • Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Mohammadi M, Mesgarpour B. Prevalence of ...
 • Talepasand S, Nokani M. Social phobia symptoms: prevalence and sociodemographic ...
 • Crome E, Grove R, Baillie AJ, Sunderland M, Teesson M, ...
 • Farajollahi M, Esmaeili Z. Epidemiology and Clinical Characteristics of Social ...
 • Tajeri B. Effectiveness of problem solving training on interpersonal sensitivity ...
 • Farahi SMMM, Kashani SR, Gallitto E, Leth-Steensen C. Aspects of ...
 • Morina N, Seidemann J, Andor T, Sondern L, Bürkner PC, ...
 • Kindred R, Bates GW, McBride NL. Long-term outcomes of cognitive ...
 • Butler RM, O’Day EB, Swee MB, Horenstein A, Heimberg RG. ...
 • Fogarty C, Hevey D, McCarthy O. Effectiveness of cognitive behavioural ...
 • Scaini S, Belotti R, Ogliari A, Battaglia M. A comprehensive ...
 • REZAIE F, AMIRI M, TAHERI E. Effectiveness of cognitive-behavioral group ...
 • Moreno ZT, Blomkvist LD, Rutzel T. Psychodrama, surplus reality and ...
 • Corey G. Theory and practice of counseling and psychotherapy: Cengage ...
 • Enelow S. Method acting and its discontents: on American psycho-drama: ...
 • Hamidi F, Nasri S, Hafezi N. The Effectiveness of Psychodrama ...
 • Mousavi H, Haghayegh SA. Efficacy of Psychodrama on Social Anxiety, ...
 • Şimşek G, Yalçınkaya EY, Ardıç E, Yıldırım EA. The effect ...
 • Rudokaite D, Indriuniene V. Effectiveness of psychodrama for mitigating school ...
 • Treadwell T, Dartnell D. Cognitive behavioral psychodrama group therapy. International ...
 • Abeditehrani H, Dijk C, Toghchi MS, Arntz A. Integrating cognitive ...
 • Hamamci Z. The effect of integrating psychodrama and cognitive behavioral ...
 • Puklek M. Sociocognitive aspects of social anxiety and its developmental ...
 • Saylor CF, Finch A, Spirito A, Bennett B. The children's ...
 • GERAVAND F, SHOKRI O, KHODAEI A, AMRAEI M, TOULABI S. ...
 • Imani S, Alkhaleel Y, Shokri O. The relationship between dysfunctional ...
 • Ostovar S, Razavieh A. The study of psychometric properties of ...
 • Boyce P, Parker G. Development of a scale to measure ...
 • Luty SE, Joyce PR, Mulder RT, Sullivan PF, McKenzie JM. ...
 • Heimberg RG, Brozovich FA, Rapee RM. A cognitive-behavioral model of ...
 • Moreno ZT. Psychodramatic rules, techniques and adjunctive methods. Group Psychotherapy. ...
 • Leveton E. A clinician's guide to psychodrama: Springer Publishing Company; ...
 • Sarrami N, Yazdkhasti F. The effectiveness of psychodrama with transactionalanalysiscontent ...
 • Baim C, Burmeister J, Maciel M. Psychodrama: Advances in theory ...
 • Bakaeian M, Bolghanabadi M, Asghari Nekah SM, Bagherzadeh-golmakani Z. Comparison ...
 • Rogers CA, Kosowicz D. Psychodrama: conception, evolution, evidence and applications. ...
 • Rostampor M, Hoseinsabet F. Effectiveness of drama therapy in mindfulness ...
 • Mayor C, Frydman JS. Understanding school-based drama therapy through the ...
 • نمایش کامل مراجع