بررسی وضعیت سوانح وحوادث درمصدومین ثبت شده در مراکزپزشکی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1389

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,564

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC03_058

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1391

چکیده مقاله:

اهداف: هدف از این مقاله بررسی مصدومین ناشی از سوانح وحوادث مراجعه کننده به مراکز پزشکی وبیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال 89 باتاکید بر حوادث ترافیکی می باشد. با مطالعه توصیفی گذشته نگر نوع حوادث، محل حوادث، گروههای سنی وجنسی در حوادث ترافیکی مورد بررسی قرار گرفته اندبا توجه به دستاور دهای این تحقیق فراوانی حوادث برحسب نوع، محل حادثه و... . تعیین گردید که زمینه برای مداخله های پیشگیرانه را فراهم می نماید. فرمهای استاندارد وزارت بهداشت ونرم افزار مربوطه جهت ثبت وجمع آوری اطلاعات دراورژانس بیمارستانهااستفاده شده است. تعداد کل مصدومین ثبت شده در اورژانس مراکزپزشکی و بیمارستانها 167804 نفر است. از این تعداد 34704 مورد 21 درصد) از مصدومین ثبت شده مربوط به حوادث ترافیکی می باشد. بالاترین تعداد مصدومین مربوط به مقطع سنی جوانی ( 44-20 سال) 20753 مورد ( 60 درصد است. کمترین مصدومین در مقطع سنی کودکی ( 4درصد)وسپس سالمندی 6درصد) قرار دارند. ارتقای آگاهی وآموزش بخصوص در گروه سنی جوانان، ) مداخله بمنظور رفع نقاط حادث هخیز و نقایص فنی بمنظور کاهش سوانح و حوادث ترافیکی پیشنهاد می گردد

نویسندگان

محمد عبدالوند

کارشناس مسئول گروه بیماریهای معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

علی گل محمدی

مدیر گروه بیماریهای معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طیبه شفیعی زاده

کارشناس بیماریهای گروه بیماریهای معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پ