ارزیابی عملکرد تولید پایدار شرکت پالایش گاز براساس شاخصهای کلیدی عملکرد با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره: مطالعه موردی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، بهبهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 220

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGBK01_013

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

چکیده مقاله:

ضرورت ارزیابی پایداری در کنار گسترش صنعتی شدن به سرعت در حال رشد است. صنعت پالایش نفت و گاز نیز علیرغم اینکه نقش حیاتی در اقتصاد جهان دارد، آگاهی فزاینده عمومی از پایداری و اثرات نگران کننده گرمایش جهانی فشاری بر این شرکتها وارد میکند تا پایداری را جدیتر بگیرند. مدلسازی مسئله پایداری با ارزیابیهای چند معیاره سروکار دارد. این پژوهش یک رویکرد مبتنی بر چند معیار اصلی و مجموعهای از شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) را برای ارزیابی تولید پایدار شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس براساس سیستم تصمیم گیری چند معیاره پیشنهاد میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رتبه و سطح عملکرد کلی پایداری شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با امتیاز ۵/۰۷۶۹ دارای سطح عملکرد خوب است. مقایسه شرکت از نظر سطح عملکرد فاکتورها نیز حاکی از آن است که به لحاظ فاکتور اقتصادی (۵/۱۳۴۷) و محیط زیستی (۵/۲۱۷۹) دارای عملکرد خوبو از نظر فاکتور اجتماعی (۴/۸۷۸۲) داری عملکرد نسبتا خوب میباشد. این نظرسنجی به عنوان تلاشی پیشگام برای ارزیابی اهمیت هر شاخص و سطح عملکرد شرکت پالایش گاز بیدبند خلیج فارس انجام شد و میتوان نتیجه گیری کرد که با این اندازه گیری و ارزیابی عملکرد پایدار شرکت میتوان از شرکت در درک عینی تر عملکرد و پیامدهای آنو ایجاد برنامه های توسعه پایدار حمایت کرد تا به سطح عملکرد پایداری برتر به ویژه در فاکتور اجتماعی دست یابد. در واقع این مدل به شرکتها در دستیابی به عملکرد بالاتر در تلاشهای پایداری خود و افزایش رقابت پذیری کمک میکند.

کلیدواژه ها:

تولید پایدار ، شاخصهای کلیدی عملکرد ، روش تصمیمگیری چند معیاره ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس ، بهبهان

نویسندگان

مزدک آرپناهی

رئیسHSEشرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، بهبهان، خوزستان

فرشاد زراعت

رئیس محیط زیست، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس - بهبهان - خوزستان

فریبا هدایت زاده

کارشناس محیط زیست ،امور HSE، مجتمع تاسیسات و مخازن صادراتی،شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس-بهبهان - خوزستان

امید سلیمانی

کارشناس محیط زیست - امور HSE شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس - بهبهان - خوزستان