زیبا شناسی نقاشیهای کاخ چهل ستون با تکیه بر نظریه هگل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 197

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIWA02_087

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هگل طرح سوبژکتیو و تقلی گرایانه پروژه زیبایی شناسی در فلسفه عصر روشنگری را در نظام فلسفی خود دگرگون کرده و مسیر تازه ای را جایگزین آن میکند، به طوری که در این رویکرد تازه ، موضوع جای خود را به بازاندیشی پیرامون نسبت هنر و حقیقت میدهد. زیبایی شناسی هگل با رویکرد دیالکتیکی خود، بدون قصد بازگشت به دوره پیشانقدی، به دنبال گشودن افق تازه ای برای فلسفه هنر و در نتیجه، آگاهی تکامل یافته تری در مسیری تاریخی به هنر است. از آنجا که کاخ چهل ستون اصفهان از بناهای تاریخی اصفهان است. کاخ چهل ستون در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.این تحقیق از نظر هدف در زمره ی تحقیقات بنیادی است روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از شناسه برداری مقالات، پایان نامه وکتب استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش ۱۰تصویر از نقاشی دیواری های کاخ چهلستون اصفهان به روش نمونه گیری وضعی (انتخابی )مورد توصیف -تحلیلی است که مطالب وتصاویرپس از جمع آوری باروش تجزیه وتحلیل کیفی ،توصیف وتحلیل شده است .عناصر تزئینات موجود در بناهای چهلستون را می توان به چهار دسته یاصلی۵ هندسی، اسلیمی، کتیبه ای و رئالیستی تقسیم کرد. این نقوش با شیوه های متفاوتی اجرا شده اند.. هدف این پژوهش بررسی زیبایی شناسی نقاشی های کاخ چهل ستون با تکیه بر نظزیه هیگل که در پایان میتوان گفت، در این نقاشی ها بیشتر نقش انسان بوده و این بازتاب و قالب گیری رنگ در کنار هم جلوه زیبایی به نقاشی دیواری این کاخ داده است.

نویسندگان

دیبا موذنی

گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

علی اکبر جهانگرد

گروه هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران