بهینه سازی چند هدفه با کنترل توامان تقاطع های چراغدار و وسای لنقلیه خودران براساس مدل برنامه ریزی ریاضی درجه دوم -آمیخته با اعداد صحیح

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 252

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC19_247

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

چکیده مقاله:

با توجه به امکان برنامه ریزی خودروهای خودرا ن، استفاده از آنها در جهت افزایش کارایی و بازدهای شبکه های ترافیکی موثر است. پژوهش در زمینه سنجش و ارزیابی میزان آثر گذاری این خودروها : بر ترافیک و آماده سازیبستر علمی و عملی می تواند شرایط را برای ورود این خودروها هموار سازد. در این پژوهش با استفاده ازقابلیت های وسایل نقلیه خودران و کنترل توامان چراع فرماندهی به سنجش تاثیرات ترافیکی پرداخته خواهدشد. بدین منظور یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه درجه دوم -آمیخته با اعداد صحیح جهت مدل سازی،کنترل ترافیک و تنظیم چراغ فرماندهی در حضور خودروهای خودران پیشنهاد می گردد. اگرچه حل این مدلبه صورت زمان واقعی و آنلاین چندان سریع نیست. اما با توجه به اینکه جواب بهینه کلی به صورت تضمینیتوسط نرم افزارهای روز قابل محاسبه است. می تواند به عنوان مبنایی برای الگوریتم های ابتکاری و فرابتکاریجانشین به کار رود. شبیه سازی های خردنگر انجام شده در محیط سامو نشان داد که وسایل نقلیه خودران تاثیربسزایی در کاهش تاخیر تقاطع ها خواهند داشت. نتایج نشان داد که حضور خودروهای خودران می تواند تا ۵۰درصد تاخیر تقاطعات را کاهش دهد و همجنین تعداد توقف وسایل نقلیه نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

وسایل نقلیه خودران ، برنامه ریزی چندهدفه ، برنامه ریزی ریاضی درجه دوم

نویسندگان

محمدجواد شیروانی

دکتری تحقیق در عملیات گرایش حمل و نقل، شیراز پردیس دانشگاه آزاد اسلامی

سلمان عقیدی خیرآبادی

دانشجوی دکتری حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

حمیدرضا مختاریان

عضو هیات علمی گروه حمل و نقل دانشکده مهندس ی، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

علی حکیم الهی

دکتری حمل و نقل و ترافیک، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور توسعه راه دانادیار