بررسی عوامل مرتبط با سیاست های رقابتی شرکت های هواپیمایی فعال در صنعت هوایی کشور در حوزه جذب مشتری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 220

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO13_253

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر آن است که انواع سیاستهای رقابتی شرکت های هواپیمایی ( داخلی و خارجی ) را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مشخص نماید که چه عواملی موجب گرایش مشتریان به یک شرکت هواپیمایی خاص می شود وهمچنین ارائه برنامه راهبردی جهت ارتقاء وضعیت رقابتی شرکت های هواپیمایی می باشد.تحقیق حاضر، یک پژوهش میدانی و کاربردی می باشدو در آن، بصورت تحلیلی ، توصیفی و نیز مبتنی بر اطلاعات آماری و بهره گیری از نرم افزارهای رایج آماری می باشد. جامعه آماری این تحقیق ۴ شرکت هواپیمایی داخلی و ۲ شرکت هواپیمایی خارجی است که در تهران مشغول به فعالیت هستند. روش نمونه گیری تصادفی است .قلمرو موضوعی تحقیق در حیطه سیاست های رقابتی شرکت های هواپیمایی در حوزه جذب مشتری است . این تحقیق در نیمسال اول ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام گرفته است . ابراز ۱ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . جهت روایی پرسشنامه ،پس از تدوین سوالات پرسشنامه به ۱۰ نفر از کارشناسان و اساتید دانشگاه مرتبط با موضوع پژوهش پرسشنامه جهت اظهار نظر کارشناسی و رفع ایرادات ارائه شد و نظرات اصلاحی آن اعمال و پرسشنامه نهایی تکمیل گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار آن ۸۱,۰ بدست آمده که نشان دهنده پایایی مناسب می باشد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمون t استیودنت استفاده نمودیم و تمامی فرضیات پژوهش بجز تاثیر تبلیغات بر جذب مشتری با اطمینان ۹۵ در صد مورد تایید قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به بررسی رتبه عوامل موثر در هر کدام از فرضیات پژوهش پرداختیم که در نتایچ مقاله آورده شده است .

نویسندگان

صدف اسماعیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد دانشکده مدریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاهآزاد اسلامی، تهران، ایران