نقش داده کاوی در صنعت کشاورزی و گیاهان دارویی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 424

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOMED01_351

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

چکیده مقاله:

یکی از منابع ارزشمند در گستره وسیع کشاورزی و منابع طبیعی ، گیاهان دارویی است که در سالهای اخیر به دلیل چالش هایی همچون پیش بینی تغییرات آب و هوایی ، طبقه بندی خاک، کاربری اراضی ، شناسایی الگوها، بهینه سازی تولید در حوزه گیاهان دارویی و بسیاری موارد دیگر نیاز به تکنیک هایی بهینه و با بازده بالاتر می باشد. به همین دلیل در این مقاله به معرفی موضوع داده کاوی به منظور تجزیه و تحلیل دادههای موجود در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و معرفی تکنیک های آن در صنعت گیاهان دارویی پرداخته شده است . در نهایت نیز بهترین روشهای بررسی دادهها در این حوزه به همراه الگوریتم های مناسب آنها آورده شده است . هم چنین کاربردهای هر یک از روشها نیز به منظور بهرهوری بیشتر همانند پیش بینی عملکرد محصول، پیش بینی شرایط آب و هوا، بارندگی ، شرایط بذر و گیاه، خاک و تولید گیاهان دارویی بیان شده است .

نویسندگان

شهناز حاتمی

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

سهیلا حاتمی

گروه مهندسی مکاترونیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا ن

محمدعلی کرامتی

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال، تهران، ایران

محمدصادق حری

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایرا ن

حبیب اله جوانمرد

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایرا ن

محمدباقر رضایی

استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران