بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت با تاکید بر نوع صنعت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 220

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA19_048

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در مقایسه با سرمایه های فکری در تعیین قابلیت سودآوریپایدار، کاهش چشم گیری یافته است . در برخی از صنایع فعال در بازار سرمایه به دلیل ماهیت خاص فعالیتی که دارند؛سرمایه های فکری از ارزش بیش تری برخودار می باشند . هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش سرمایه فکری و بررسی تاثیر آنبر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت است . جهت آزمون فرضیه ها ازمدل های رگرسیونی چندگانه استفاده شد که مبتنی بر داده های ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار در طول ۶سال از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برازش شدند . نتایج نشان داد که نوع صنعت بر ارتباط بین سرمایه فکری با سودآوری و عملکردشرکت، تاثیر مثبت و معنیدار داشته است . و همچنین نتایج نشان داد که نوع صنعت بر ارتباط بین سرمایه انسانی،ساختاری و سرمایه مشتری با عملکرد و سوداوری شرکت تاثیر معناداری دارد

نویسندگان

ژوزف عیسوی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین،