تحلیل عاملی فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی (PANAS‐X)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,802

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPML01_125

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1391

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه تحلیل عاملی و پایایی فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی PANAS-X) واتسون و کلارک، 1994 ) بود. آزمونی که برای ارزیابی دو نوع عاطفه مثبت و منفی و 11 هیجان مربوطه طراحی شده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از جامعه آماری مورد مطالعه،کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، نمونه ای به حجم 406 نفر( 152 پسر و 254 دختر) با میانگین 21/25 و انحراف استاندارد 1/89 انتخاب شدند. نتایج نشان داد که این آزمون توانایی ارزیابی 10 هیجان مثبت و منفی را دارد و هیجا نهای شادکامی-آرامش در یک عامل قرار می گیرند. تحلیل عاملی با این 10 مقیاس بیانگر تأیید دو عامل عاطفه مثبت و عاطفه منفی بود. تفاوت جنسی در میان دو نوع عاطفه و هیجا نهای مربوطه وجود نداشت. همچنین بین عاطفه مثبت و منفی نیز همبستگی منفی معنادار (P<0/01 ؛r=0/448 )به دست آمد.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بخشی‌پور، عباس؛ دژکام، محمود.(1384). تحلیل عاملی تاییدی مقیاس مطفه مثبت ...
 • Almagor, M., &amp; Ben-Porath, Y. (1989). The twofactor model of ...
 • Barrett, L. F., &amp; Russell, J. A. (1998). Independence and ...
 • Becona, E., Vasquez, F. L., Fuentes, M. J., &amp; Lorenzo, ...
 • Brenner, B. (1975). Enjoyment as a preventive of depressive affect. ...
 • Carroll, J. M., Yik, M. S., Russell, J. _ &amp; ...
 • Clark, L. A., Watson, D., &amp; Mineka, S. (1994). Temperament, ...
 • Crawford, J. R., &amp; Henry, J. D. (2004). The positive ...
 • Diener, Ed., Oishi, Shigehiro., Lucas, Richard. E .(2003). Personality, Culture, ...
 • Diener, E., &amp; Emmons, R. A. (1984). The independence of ...
 • Diener, E., Emmons, R. _ Larsen, R. J., &amp; Griffin, ...
 • Diener, E., &amp; Iran-Nejad, A.(1986). The relationship in experience between ...
 • Dyck, M. J., Jolly, J. B., &amp; Kramer, T. (1994). ...
 • Engelen, U., De Peuter, S., Victoir, _ Van Diest, I., ...
 • Green, D. P., Goldman, S. L., &amp; Salovey, P. (1993). ...
 • Hormes, Julia M., Rozin, Paul.(201 1).The temporal dynamics of ambivalence: ...
 • Hufford, M. R. (2007). Special methodological challenges and opportunities in ...
 • Joiner, T. E., &amp; Lonigan, C. J. (2000). Tripartite model ...
 • Larsen, J. T., McGraw, A. P., &amp; Cacioppo, J. T. ...
 • Lonigan, C. J., Carey, M. P., &amp; Finch, A. J. ...
 • Lucas, R. E., Diener, E., &amp; Suh, E. (1996). Discriminant ...
 • Mayer, J. D., &amp; Gaschke, Y. N. (1988). The experience ...
 • Meyer, G. J., &amp; Shack, J. R. (1989). Structural convergence ...
 • Merz, Erin L. Roesch, Scott C.(2011). Modeling trait and state ...
 • Pavot, W., &amp; Diener, E. (1993). Review of the satisfaction ...
 • Schulter, Gunter.(2010). Trait and state positive affect and cardiovascular recovery ...
 • Shiffman, S., Stone, A. _ &amp; Hufford, M. R. (2008). ...
 • Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using multivariate statistics .3rd ed. ...
 • Tellegen, A. (1985). Structures of mood and personality and their ...
 • Tellegen, A.. Watson, D., &amp; Clark, L. A. (1999). On ...
 • Terracciano, _ McCrae, R., &amp; Costa, P. T. (2003). Factorial ...
 • Watson, D. (1988b). The vicissitudes of mood measuremen: Effects of ...
 • Watson, D., Clark, L. A., &amp; Carey, G. (1988). Positive ...
 • Watson, D., &amp; Tellegen, A. (1985). Toward a consensual Structure ...
 • Zevon, M. _ &amp; Tellegen, A. (1982). The structure of ...
 • نمایش کامل مراجع