ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای جهانگیر کرمی

Jahangir Karami

استادیار دانشگاه امام حسین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176798)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی جهانگیر کرمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه جامع امام حسین
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش سیاست نظری

مقالات جهانگیر کرمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان پسرهمایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان1390
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عاملی فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی (PANAS‐X)نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
3دریافت فایل PDF مقالهرابطه ویژگی شخصیتی آلکسیتیمیا و جنبههای آن با نشانگان اختلال وسواسی-اجبارینخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر افزایش شادی و بهرهوری نیروی کاردر ارتقاء سطح تولید ملی: مطالعه موردی کارگاه های صنعتی کرمانشاههمایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی1391
5دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی دانشجویانهمایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان1390
6دریافت فایل PDF مقالهرابه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دختران جوانهمایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان1390
7دریافت فایل PDF مقالهارائه ی مدلی برای رضایت زناشویی زوجین با میانجی گری الگوهای ارتباطیکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
8دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رضایت زناشویی بر اساس انواع عشق و الگوهای ارتباطی زوجینسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
9دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر شادکامیسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
10دریافت فایل PDF مقالهرابطه ابعاد سرشت ومنش شخصیت و سبک های دلبستگی با اختلال جسمانی سازیسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر شادکامی در دانشجویاناولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی دردانشجویانکنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین خودکارآمدی، راهبردهای مقابله ای و هوش معنوی با کیفیت زندگی دردانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات واحدکرمانشاه سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
14دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و آلکسی تایمیا با بهزیستی روان شناختی در دانشجویاندومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
15دریافت فایل PDF مقالهرابطه استرس و حمایت اجتماعی باگرایش به اعتیادکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
16دریافت فایل PDF مقالهنقش شیوه فرزندپروری والدین، حل مسئله و خودتنظیمی در بروز رفتار فرار از منزل در نوجوانان شهر کرمانشاهاولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
17دریافت فایل PDF مقالهرابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایز یافتگی با سازگاری اجتماعی بین دانشجویان دختر ساکن خوابگاهاولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
18دریافت فایل PDF مقالهرابطه کیفیت زندگی، تاب آوری و انعطاف پذیری خانوادگی با دلزدگی زناشوییاولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
19دریافت فایل PDF مقالهرابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با نگرش به خیانت زناشوییاولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
20دریافت فایل PDF مقالهرابطهی راهبردهای تنظیم هیجان با باورهای وسواسی دانشجویانچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عواطف و سبک های هویت دختران نوجوان دور مانده از خانه و عادیسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
22دریافت فایل PDF مقالهمدلهای نوین مدیریت خشم در دانش آموزاندومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی افشا سازی هیجانی نوشتاری بر علایم افسردگی پس از زایمان در مادران ایرانیاولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت1396
24دریافت فایل PDF مقالهچگونگی آگاهی والدین کودکان مبتلا به سندروم داون از وجود اختلال فرزندشانچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
25دریافت فایل PDF مقالهEmotion detection based on user interaction with touch screen in E-Learningدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
26دریافت فایل PDF مقالهکنترل هیجانات با استفاده از رنگ واسط کاربری، مبتنی بر حافظهچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
27دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آمورش تاب آوری در پیشگیری از عود مصرف مواد در مردان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاهدومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی1397
28دریافت فایل PDF مقالهارتباط سخت رویی و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شدهاولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1397
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطهی بین میانگین شادی و نابرابری شادی در کشورهای عضو مناهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اضطراب مرگ و نگرش به سالمندی در سالمندان تمام وقت، نیمه وقت ساکن مراکز نگهداری، سالمندان تنها و همراه با خانواده ساکن منزلسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی1398
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر القای خلق بر سوگیری حافظه آشکار دانش آموزان عادی و افسردهپنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی1398

مقالات جهانگیر کرمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالههژمونی در سیاست بین الملل؛ چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آنفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی1385
2دریافت فایل PDF مقالههژمونی در سیاست بی نالملل؛ چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آندو فصلنامه پژوهش سیاست نظری1385
3دریافت فایل PDF مقالهنقش میانجی گری توانمندسازی روان شناختی در رابطه ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاهدوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش معنویت درمانی بر سازگاری اجتماعی در دانشجویانفصلنامه اخلاق1394
5دریافت فایل PDF مقالهنقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متاهل و ارائه یک مدل بر اساس عوامل مرتبطفصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1394
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی سیستم روان درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) و یکپارچه سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری های تنظیم هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشیفصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی1398
7دریافت فایل PDF مقالهنقش واسطه ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندانمطالعات روان شناختی1398
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تواناییهای شناختی و دشواری های تنظیم هیجانی در پیش بینی عضویت گروهی افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد بهنجارمجله علوم پزشکی زانکو1397
9دریافت فایل PDF مقالهنقش واسطه ای سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیافصلنامه روانشناسی بالینی1395
10دریافت فایل PDF مقالهDiscussion on Russia-Iran Bilateral Trade in the Modern Era with emphasis on Russia’s Economyفصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان1398
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیش بینی درگیری تحصیلی دانشجویانفصلنامه روان شناسی تربیتی1398
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی نشخوار فکری و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسواسی-جبری با افراد غیر مبتلافصلنامه روانشناسی بالینی1393
13دریافت فایل PDF مقالهپارادایم های زناشویی در جوانان ایرانی: معرفی و ارزشیابی یک نظریه نوین در زمینه روابط زناشوییفصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 3 بار

نمودار تولید سالانه مقالات جهانگیر کرمی

تماس با جهانگیر کرمی


به اشتراک گذاری صفحه جهانگیر کرمی

پشتیبانی